פקחים יורשו להוציא אוויר מאופניים

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית: פקחי הרשויות המקומיות יוכלו לאכוף עבירות תנועה של רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ח בתמוז תשע"ו

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות, שנועדה להתמודד עם הצורך בהגברת האכיפה של עבירות שמבצעים רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.

כבל אמר בפתח הדיון כי החוק חייב לצאת לדרך וכל יום של עיכוב הוא מיותר. הצעת החוק הממשלתית מוזגה יחד עם הצעת חוק פרטית באותו נושא של ח"כ מירב בן ארי וחברי כנסת נוספים.

ההצעה הממשלתית נועדה לאפשר לרשויות לקבל סמכויות אכיפה של עבירות איסור הפרעה במדרכה, איסור שימוש בסלולרי בעת רכיבה ורכיבה עם אזניות. הפקחים יקבלו סמכות להורות על פינוי הדרך, סמכות להוציא אוויר מהגלגלים, סמכויות גרירה וסמכויות עיכוב ומתן קנס.

בישיבה היום אושר כי החוק יכנס לתוקף חצי שנה לאחר פרסומו ברשומות, רק לאחר שמשטרת ישראל תקבע נוהל אכיפה, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה ולאחר מכן יובא לאישור מועצת הרשות המקומית.

עם זאת, השר לביטחון הפנים יוכל לדחות את הכניסה לתוקף של החוק, במידה ולא הסתיימה הכנת הנוהל, לתקופה של עד 3 חודשים נוספים בצו באישור ועדת הכלכלה.

הצעת החוק לא מחייבת את הרשויות לבצע אכיפה, אלא מאפשר להן לעשות זאת בהתאם לנוהל. עם זאת ח''כ כבל אמר כי הנחת המוצא היא שלא יהיה מצב שרשות מקומית תוותר על היכולת לאכוף.

עוד אושר היום כי הקנסות עבור גרירה ואחסנת הכלים יקבעו כך שישקפו את עלותם, וח"כ כבל דרש כי הרשויות המקומיות ידווחו לוועדה על הקנסות והתשלומים כדי לוודא שכך יהיה.

לכן נקבע בחוק כי שר הפנים והמרכז לשלטון מקומי ידווחו לוועדת הכלכלה, פעם בשנתיים, על גובה האגרות והתשלומים שנגבו עבור הגרירה והאחסנה. הדיווח הראשון לוועדה יימסר שנה לאחר כניסת החוק לתוקף.

בדיון התברר עוד כי כוונת הרשויות במקומיות למכור כלים שלא נדרשו, כדי לכסות את ההוצאות. ח''כ כבל וח"כ בן ארי החליטו לקבוע כי ניתן יהיה למכור את הכלים רק אחרי 60 יום, במידה ולא נדרשו.

במהלך הישיבה התעוררה סערה כאשר נדונה הצעה לאפשר לפקחים לתת קנסות להולכי רגל שילכו על שבילי אופניים ויסרבו לעבור למדרכה. כבל דרש כי מהרשויות המקומיות לצאת בקמפיין הסברה בנושא כבר בתקופה הקרובה, כדי שהולכי הרגל ידעו על האכיפה.

ח"כ בן ארי אמרה כי היא עצמה רוכבת על אופניים ומעירה להולכי רגל על שבילי אופניים, אך עדיין לתת קנסות להולכי הרגל זה צעד דרסטי מדי, כמו גם מתן סמכויות האכיפה לפקחים. מנכ"ל פורום ה-15 בשלטון המקומי, איתן אטיה, אמר בתגובה כי אם זה נחשב לדרסטי אז אפשר להחזיר את כל הסמכויות למשטרה שתאכוף.

סגנית ראש עיריית תל אביב, מיטל להבי, אמרה כי "גדולתו של החוק שהוא מסדיר את האכיפה מדופן ועד שפת מדרכה, מול כל המשתמשים בדרך ובתנאי שיש להם אלטרנטיבה, ולכן נכון לבצע אכיפה גם נגד הולכי רגל".

עמדה דומה הציגו גם נציגת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מרב רפאלי, וגם נציגת קהילת הולכי הרגל חגית אוריין. בעקבות זאת אישרה הוועדה את ההצעה של ח''כ איתן כבל, לפיה האכיפה נגד הולכי הרגל תחל להתבצע רק 3 חודשים לאחר שהחוק יכנס לתוקף.

לאחר אישור ההצעה לקריאה שנייה ושלישית ביקש ח''כ כבל להודות לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שקידם את ההצעה והעבירה לדיון במקום הראוי – בוועדת הכלכלה. הוא הודה גם למשטרה, לאנשי המשרד לביטחון הפנים, לסגנית ראש עיריית תל אביב להבי, לחגית אוריין ולח"כ בן ארי שדחפה את ההצעה וקידמה הצעת חוק פרטית בעניין שצורפה היום להצעה הממשלתית.

"לא ירחק היום שהסדר יחזור למדרכות ולכולם יהיה ברור מה מקומם – ומי שלא יקיים את החוק יבוא על עונשו", אמר.

אטיה ביקש להוסיף כי הרשויות המקומיות נכנסו לתהליך לפי 6 שנים, והודה למפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, שלדבריו נתן דחיפה לעניין. "כשמשרדי הממשלה יושבים עם השלטון המקומי אפשר לקדם דברים במשותף", אמר.