ד"ר אברהם ליפשיץ עונה לשאלות

ראש מנהל החמ"ד במשרד החינוך, ד"ר אברהם ליפשיץ עונה על שאלות העיתון "בשבע"

, כ"ח באב תשע"ו

ד"ר אברהם ליפשיץ עונה לשאלות        -ערוץ 7
ד"ר אברהם ליפשיץ
צילום: עצמי

כמה תלמידים פותחים את שנה"ל תשע"ז במוסדות החמ"ד לסוגיהם השונים (יסודי, חטיבה, תיכון ישיבות ואולפנות)?

"אנחנו לא נוהגים לספור. בכל אופן מדובר בכשלוש מאות אלף תלמידים, כן ירבו".

אילו פעולות עשיתם לקראת פתיחת השנה?

"צוותי החינוך עמלו במשך כל החופשה במסגרת 'חמ"ד של חופש' להיות בקשר עם התלמידים והוריהם. במקביל נערכנו לתוכניות חדשות לשנה החדשה".

מה אתם עושים בנושאים שהיו חלשים יחסית בחמ"ד (אנגלית, מדעים וכדומה)?

"חשוב לציין קודם כול את המקומות החזקים והמקומות שבהם התקדמנו מאוד: זכאות לבגרות, מספר בתי הספר הערכיים המצטיינים, עברית, מתמטיקה ומדעים. באנגלית אנחנו נערכים לתוכנית ארצית שתוביל בעז"ה לשינוי".

כיצד אתה מסביר את הירידה בשיעור המוסדות הדתיים במדד בתי הספר?

"צריך לזכור שגם השנה מספר בתי הספר שקיבלו את ההערכה של בתי ספר מצטיינים גבוה מהמספר היחסי שלנו באוכלוסייה".

מה הנושאים שאתם נותנים להם דגש השנה?

"המשך עשייה לאור חזון החמ"ד, חיזוק חדוות הדעת והמצוינות הלימודית, זאת לצד הכוונה ליעד יש"י (יחד שבטי ישראל) לקראת ציון חמישים שנה לאיחוד ירושלים".

מי יהיו השנה דמויות המופת בחמ"ד?

"דמויות המופת שנציין השנה הן הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן והרבנית צפיה גורן".

במה אתה מברך את תלמידי החמ"ד עם פתיחת השנה?

"שנזכה להתחדשות, לפתיחת הלב לקבל זה מזה, להארת פנים, ונישא תפילה שהקב"ה ימשיך להשפיע עלינו מטובו בחן, בחסד וברחמים".