קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

על לוח דבר בעתו ה'תשע"ז: מדובר ביצירה של ממש שמשתבחת משנה לשנה, הרבה בזכות הערות הקוראים.

הרב יואל קטן , כ"ה בתשרי תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

לוח דבר בעתו ה'תשע"ז.

מרדכי גנוט.

בני ברק, תשע"ז. 1615 עמ'

(054-7433508)

לא חסר דבר בלוח זה מכל המדורים והנושאים והאביזרים והתזכורות שהיו בו בשנים הקודמות, וכרגיל אף נוספו בו עוד ידיעות ועניינים שפלא שנמצא להם מקום בתוך למעלה מ‑1,600 דפי הלוח.

מי שחייו מתנהלים על פי לוח זה, מתחיל כל בוקר ברשימת זמני היום בהלכה, בטבלה של 'עיתים לתורה' הכוללת עשרים וכמה סוגי קביעויות לימוד במקרא, משנה, תלמודים וספרי הלכה ומוסר וחסידות, מדור 'סדר יום' ובו תזכורות וחידושי מנהגים לפי העדות השונות, מדור 'דברי הימים' ובו אירועים מיוחדים שקרו בתאריך זה מבריאת העולם ועד ימינו, ואחרון חביב (בוודאי בעיני העורך): מדור 'מעשה בראשית' ובו אירועים אסטרונומיים גדולים וקטנים הקשורים ליום זה. מדובר ביצירה של ממש שמשתבחת משנה לשנה, הרבה בזכות הערות הקוראים, שכדרכו הדייקנית של העורך מוזכרים כולם בשמותיהם ובכינוייהם בסוף הספר במדור בשם 'שלי ושלכם'.

*****

סייעתא דתלמודא.

דף עזר ללימוד גמרא.

הרב יצחק ובנו אוריאל פרנק, ודויד סאקס.

ירושלים, מגיד, תשע"ו. 6 עמ'

(gemaracard@korenpub.com)

לא מדובר כאן בספר, אלא במדריך מרוכז מצופה פלסטיק קשיח דקיק שחייב להימצא בתוך גמרתו של כל לומד.

שלושת העמודים הראשונים מכילים מילון למילים ומונחים מצויים בגמרא מ"אגב אורחיה" ועד "תרווייהו", ובצד השני עמוד אחד כולל קיצור ראשי תיבות בגמרא ובנושאי כליה, בעמוד הבא רשימת התנאים והאמוראים וזמניהם ובתחתיתו טבלת המידות והשיעורים שבספרות חז"ל והפוסקים, ובעמוד האחרון כללי הפועל הארמי בתלמוד הבבלי – ולמעשה מדריך לניתוח דקדוקי של המשפט הארמי לצורך הבנה מלאה ושלמה של תוכן התלמוד.

העורכים האב והבן פרנק והרב סאקס הם מחנכים המצויים בענייני לשון ומודעים לקשיים של התלמידים, והם עשו עבודה מעולה, מעט המחזיק את המרובה. דף העזר הזה חיוני לכל תלמיד, וגם הרבה מורים ור"מים ימצאו בו נחת. קיימת גם מהדורה אנגלית למעוניינים.

*****

דרישת המקדש.

התעוררות לדרישת המקדש, ובירורים בעניין מהותה בדורנו.

מהדורה שנייה.

יצחק טסלר.

ירושלים, סובו ציון, תשע"ו. 38 עמ'

(sobusion@gmail.com)

הרב טסלר מנסה לשכנע בצורך לדרוש את המקדש בפועל, בלימוד ובתפילה וגם במעשים שיחברו את עם ישראל עם המקום הקדוש וההכנות לבנייתו.

מובאים מקורות על המקדש ועל הגאולה ועל הקשר ביניהם, והנספח כולל גם הדרכה מעשית – תפילה, לימוד בענייני המקדש ועבודתו, עבודות אמנות הקשורות למקדש, שירים ומנגינות, מאמרים הלכתיים, דרשות ציבוריות שמזכירות את הר הבית המחכה לנו, הימצאות קרובה להר הבית (וגם בתוכו למי שרבותיו מתירים לו), ובכלל – טפטוף קבוע שישכנע ציבורית שלא רק קומץ הזוי מתכוון ברצינות בתיבות "ותחזינה עינינו בשובך לציון".

wso.shaalvim@gmail.com