אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: Flash90

הציבור החרדי מתנדב בהמוניו - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לרגל יום המתנדב הבינלאומי החל היום.

על פי הנתונים, המתייחסים לשנה החולפת, הציבור החרדי הוא בעל אחוזי ההתנדבות הגבוהים ביותר באוכלוסיה. 39 אחוזים מהחרדים, כך לפי הנתונים, התנדבו במהלך 2015.

33 אחוזים מהדתיים התנדבו. 22 אחוזים מאלה שהגדירו את עצמם כמסורתיים, ו־20 אחוזים מאלה שהגדירו את עצמם כחילונים.

במהלך 2015 ,בקרב בני 20 ומעלה, התנדבו כ־1.1 מיליון ישראלים, שהם 21 אחוזים מנתחם באוכלוסיה. 23 אחוזים מהיהודים ורק שמונה אחוזים מהערבים. 22 אחוזים מבני 64־20 ו־16 אחוזים מבני 65 ומעלה, התנדבו באותה שנה.

45 אחוזים התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 42 אחוזים התנדבו באופן פרטי ו־13 אחוזים נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.

מבין המתנדבים במסגרת ארגון, (632 אלף איש), 35 אחוזים התנדבו בארגון שתחום פעילותו הוא עזרה לנזקקים (כגון קשישים, נכים, מיעוטי יכולת, נוער במצוקה) ו־22 אחוזים התנדבו בתחום החינוך.

39 אחוזים מהמתנדבים, עוסקים בפעילות זו עד תשע שעות בחודש, 40 אחוזים מתנדבים 10 שעות ויותר בחודש, ו־14 אחוזים מתנדבים מספר שעות לא קבוע (היתר, שבעה אחוזים, התנדבו באופן חד־פעמי או מספר שעות לא ידוע).

עוד עולה מהנתונים כי אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם – 94 אחוזים מהם מדווחים כי הם מרוצים מחייהם: 51 אחוזים מדווחים כי הם 'מרוצים מאוד' (לעומת 32 אחוזים מאלה שאינם מתנדבים) ו־43 אחוזים נוספים מדווחים כי הם 'מרוצים'.

כמו כן, אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר, 60 אחוזים מהם מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות, לעומת כמחצית אופטימיים מבין אלה שאינם מתנדבים.

אנשים שמתנדבים סובלים פחות מבדידות: 82 אחוזים מהמתנדבים רק לעיתים רחוקות או בכלל לא חשו בדידות, לעומת 75 אחוזים בקרב אלה שאינם מתנדבים.