אושר: תוספת לתקציב הבחירות המקומיות

ועדת הפנים אישרה את סעיפי מימון הבחירות ברשויות המקומיות בהצעת חוק התוכנית הכלכלית. לראשונה יתוקצבו קמפיינים לראשות עיר.

ידידיה בן אור , י"ג בכסלו תשע"ז

אושר: תוספת לתקציב הבחירות המקומיות-ערוץ 7
ח"כ דוד אמסלם
אלירן אהרון

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית את סעיפי מימון הבחירות ברשויות המקומיות מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית.

הוועדה שינתה את הצעת החוק המקורית שהגיש האוצר, ועמדה על כך שגם ראשי רשויות יקבלו מימון ציבורי לקמפיין הבחירות שלהם.

"התיקון מתבקש משום שמימון קמפיין הבחירות של המועמדים לראש הרשות לא תאם את היקפי ההוצאות הנדרשות כדי לנהל קמפיין בחירות צנוע, מה שמביא לכך שהמועמדים תלויים בכספי תרומות", אמר יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם, "צמצום תלותם של המועמדים בתורמים יצמצם את החשש לניגוד עניינים בפעילותם בהמשך. הגדלת מימון הבחירות לרשימות שרצות למועצת העיר ומימון חדש, שלא היה עד כה, למועמדים לראשות העיר ישנו זאת".

עלות התוספת שהושגה בשני המסלולים היא 150 מיליון ש"ח, פרי מו"מ שניהלו יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם ויו"ר הקואליציה ביטן עם האוצר. מתוכם 95 מיליון יוקצו למימון הרשימות ו-55 מיליון למימון קמפיינים של המועמדים לראשות העיר.

הממשלה ביקשה בתחילה להקפיא את יחידת המימון לבחירות המקומיות ולהותירה על 42 ש"ח לבוחר, כפי שהיא מאז שנת 2003. אם הצעת החוק לא הייתה מאושרת, יחידת המימון הייתה עומדת על 74 ש"ח, משום שההקפאה הייתה הוראת שעה, שפגה. החיסכון שרצה האוצר להשיג מהקפאת המימון עמד על 225 מיליון ש"ח.

בתום מו"מ מול יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם ויו"ר הקואליציה ביטן, הסכים האוצר שיחידת המימון תהיה 56 ש"ח, ובחישוב סך כל ההוצאה מדובר כאמור ב-150 מיליון ש"ח.