מתחם שרונה
מתחם שרונה צילום: Nati Shohat/Flash90

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת יגאל גואטה (ש"ס) למניעת פגיעה בעסקים שאינם עובדים בשבת.

לפי ההצעה מעסיקים או בעלי מתחמים מסחריים לא יוכלו לכפות על עסק או נותן שירות לעבוד ביום המנוחה שלו בניגוד לרצונו, לא יוכלו לדרוש ממנו פיצויים אם לא יפעל ביום המנוחה ולא יוכלו לבטל את החוזה שנחתם עמו.

לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), ניתן יהיה לחייב עבודה בשבת של שירות החיוני להפעלת המתחם (כמו: אבטחה, חניון).

ח"כ אלאלוף הדגיש כי יום המנוחה ייקבע על פי דתו של בעל העסק, ולא של בעל המתחם. החוק ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו, לאחר אישורו הסופי במליאת הכנסת.

ח"כ גואטה הסביר בדיון קודם כי החליט ליזום את הצעת החוק בעקבות מקרה שהיה במתחם שרונה בתל אביב: "גינדי אחזקות קנסו באלפי שקלים בעל עסק במתחם שלא פתח את העסק שלו בשבת, על אף שהוא חילוני שרק ביקש לבלות בחיק משפחתו".

עו"ד איה דביר ממשרד המשפטים הדגישה כי החוק החדש יחול גם אם הרשות המקומית שבתחומה פועל בית העסק מתירה עבודה בשבת. "יש כאן פגיעה משמעותית בחופש החוזים; אנחנו מגבילים כאן גם חוזים תקינים שנחתמו בהסכמת שני הצדדים. זה מעורר קושי משפטי", התריעה.

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) בחר להימנע בהצבעה על הצעת החוק, על אף שהוא אחד מיוזמיה. זאת בשל התוספת המתירה לחייב שירותים חיוניים לפעול בשבת. "השבת היא מקור הברכה. אפילו לסוס וחמור צריך לתת לנוח יום בשבוע. חשוב כדי להגן על זכותו של אדם לשמור על השבת, גם אם חתם אחרת", אמר.