כתב אישום נגד חברה קדישא של הבוכרים

העמותה גבתה כספים שאסור היה לה לגבות בזמן מכירת חלקות קבר מחיים. בעמותה התנו את רכישת הקברים בהרמת תרומה נוספת לעמותה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ו' בשבט תשע"ז

כתב אישום נגד חברה קדישא של הבוכרים-ערוץ 7
הר המנוחות. ארכיון
פלאש 90

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד חברה קדישא 'חסדי דוד לעדת הבוכרים' בגין מספר רב של עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור.

לעמותת חסדי דוד לעדה הבוכרית רישיון לבצע קבורה בהר המנוחות בירושלים. כחלק מהרישיון הותר לה לגבות סכום הנע בין 9,852 לבין 18,698 עבור מכירת חלקת קבר בחיים. בכספים אלה היה מותר לה לעשות שימוש אך ורק לצורך פיתוח חלקות הקבר.

על פי כתב האישום, העמותה גבתה במרמה סכומי כסף אשר אסור היה לה לגבות מרוכשי חלקות הקבר בחיים: כאשר הרוכשים פנו אל העמותה בבקשות לרכוש חלקות קבר בחיים, הם נדרשו לשלם סכומי כסף משמעותיים, אשר היו מעבר לסכום המקסימאלי המופיע בחוק. לחלק מהרוכשים הוצג מצג שווא לפיו המדובר במחיר חלקת הקבר, בעוד שבפועל נרשמה העסקה בספרי העמותה חלקה כמכירת חלקת קבר וחלקה כתרומה.

לחלק אחר מהרוכשים הוצג מצג שווא ולפיו מחיר חלקת הקבר כולל רכיב נוסף של תרומה אשר הינו חלק אינטגרלי מהמחיר, ובלא תשלום תרומה זו לא ניתן לרכוש חלקת קבר בחיים. לאחר קבלת הכספים כולם מהרוכשים, רשמה העמותה את הכספים בספריה חלקם כתקבול עבור מכירת הקבר, וחלקם כאילו ניתנו כתרומה.

המעשים האמורים התבצעו במהלך התקופה שבין שנת 2008 לשנת 2014 ביחס ל- 515 מקרים שונים, כאשר הסכום הכולל אותו קיבלה במרמה העמותה שלא כדין הינו 6,776,171 ש"ח. סכום זה מהווה "רכוש אסור", כהגדרתו בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון.

העמותה, במהלך קבלת הרכוש האסור ולאחר מכן, הסתירה את היותם של הכספים כספי מרמה, וסיווגה אותם בספריה ככספים אשר התקבלו כתרומות. בהמשך, עירבבה העמותה בין הרכוש האסור ובין כספים אשר התקבלו על ידה כדין. האמור בוצע במטרה להסתיר את מקורו של הרכוש האסור, ובין היתר איפשר לנאשמת להשתמש ברכוש האסור כרצונה. העמותה עשתה כן בחשבונות בנק אשר מכילים כ- 17,486,854 ש"ח לפחות.