דו"ח הביטוח הלאומי: ב-2044 יגמר הכסף

על פי הדו"ח, החל משנת 2026 התשלומים שהביטוח הלאומי משלם לציבור צפויים להיות גבוהים מהתקבולים, והמוסד יאלץ להשתמש בקרן הרזרבה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בשבט תשע"ז

המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי
צילום: פלאש 90

מנכ"ל הביטוח הלאומי פרופ' שלמה מור-יוסף הגיש השבוע את הדו"ח האקטוארי המלא של הביטוח הלאומי לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ חיים כץ.

הדו"ח מציג תמונה מקיפה של המצב הפיננסי הקיים והצפוי בביטוח הלאומי שכולל תחזית על התשלומים והתקבולים של הביטוח הלאומי בעתיד הקרוב והרחוק.

הדו"ח מתבסס על נתוני אוכלוסיית מדינת ישראל היום, וכן על תחזית הגידול באוכלוסייה, כולל התייחסות למגזרים שונים בעשרות השנים הבאות, על פי ההנחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תוצאות הדו"ח מצביעות על בעיה במצב הפיננסי הצפוי של הביטוח הלאומי. החל משנת 2026 התשלומים שהביטוח הלאומי משלם לציבור צפויים להיות גבוהים מהתקבולים, והוא יאלץ להשתמש בקרן הרזרבה שלו למימון התשלומים. בשנת 2045 קרן הרזרבה תתרוקן לחלוטין והביטוח הלאומי לא יוכל לשלם את מלוא התחייבויותיו על פי החוק.

המסקנה העיקרית מהדו"ח היא שכבר עתה יש לנקוט בצעדים מתונים כדי לטפל בבעיה של המצב הפיננסי הצפוי בביטוח הלאומי, וזאת ע"י פעולות כגון הגדלת שיעורי דמי הביטוח, העלאת גיל הפרישה ואפשרויות אחרות.

הדו"ח מציין שקיימת חשיבות רבה לכך ששינויי חקיקה של חוק הביטוח הלאומי בכנסת ישראל ילוו בבחינה אקטוארית של השלכותיהם על יציבותו הפיננסית של הביטוח הלאומי, ועל יכולתו לממן ולשלם קצבאות לאורך זמן.

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ חיים כץ, אמר לאחר הגשת הדו"ח "הביטוח הלאומי הוא אחד מעמודי התווך עליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. מחובתנו להבטיח שהביטוח הלאומי ימשיך לשרת את אזרחי ישראל גם בעתיד. המסקנות של הדו"ח מחייבות את ממשלת ישראל לפעול למען שיפור מצבו האקטוארי של הביטוח הלאומי כדי להבטיח את היכולת לשלם קצבאות לאורך זמן לאזרחי ישראל, בהם קשישים, נכים ומעוטי יכולת".

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף ציין, "בשנים האחרונות נקטנו בצעדים שונים להתמודד עם האתגר של הזדקנות האוכלוסייה והמשמעות האקטוארית שלו על הביטוח הלאומי, וזאת בעקבות הדו"ח האקטוארי הקודם. צעדים אלו סייעו בדחיית הגירעון האקטוארי בכמה שנים, אך תמרור האזהרה למדינת ישראל עדיין ניצב. אני קורא לממשלה להעלות את הנושא לדיון, ולהמשיך בצעדים המתונים לשיפור המצב היום, כדי להימנע בעתיד מצעדים דרסטיים שעשויים לפגוע ברמת הקצבאות למבוטחים".