כדורגל
כדורגל צילום: פלאש 90

התנועה למדינה יהודית פנתה לחברי הכנסת החרדים והדתיים לקראת ההצבעה בממשלה על העברת סמכויות נתניהו לשר התקשורת צחי הנגבי.

הנגבי יהיה אחד משלושת השרים המרכיבים את הועדה שמוקמת מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, המוסמכת להענקת היתרי עבודה בשבת.

מאז פירוק משרד הדתות ב-2003 לא הועבר סמכות שר הדתות לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה לשר לשרותי דת הרב דוד אזולאי.

בתנועה מציינים כי היועמ"ש בחוות דעתו בוחר "לא הכריע" בעניין העברת הסמכויות למשרד לשרותי דת, ובכך למעשה הוא הפקיע את סמכותו של השר הרב דוד אזולאי כצלע שלישית בוועדה, הגם שנמסרו לו מרבית הסמכויות של שירותי הדת בישראל. "מדובר בניסיון נואל לחטוף היתר כללי להעסקה פוגענית בענף הכדורגל ללא התנגדות מסתמנת מצד השר אזולאי, כשהשרים חיים כץ וצחי הנגבי כבר הביעו בפומבי את תמיכתם בהוצאת ההיתר", אומרים בתנועה.

במכתב לחברי הכנסת הדתיים והחרדים כתבה התנועה למדינה יהודית, "הינכם מתבקשים בזאת להתנגד לכל מהלך לכינוס הוועדה ו/או למתן היתר כללי לפעילות בשבת בענף הכדורגל. בכלל זאת, הינכם מתבקשים להתנגד להעברת סמכויות רה"מ נתניהו לשר הנגבי.

כאשר המחוקק בחר להושיב את רה"מ בראש ועדה כזאת, שיש לה השלכות רוחב ציבוריות כבירות על צביון המדינה כולה, המחוקק התכוון כי רה"מ – הוא ולא אחר – ישקול ויכריע בסוגיה, ואם רה"מ היה מבין את גודל האחריות הציבורית המוטלת על כתפיו – הרי שעליו ועל כולכם להתנגד בכל תוקף להוצאת ההיתר, כאשר מבחינה משפטית תהיינה לו השלכות רוחב על כל ענפי הספורט האחרים ואף על תרבות המסחר בשבת".

עוד מוסיפים בתנועה, "בנוסף למהלך ההתנערות של ראש הממשלה ביום ראשון תעלה לישיבת הממשלה הצעה להגדלת תקציב הישיבות על פי הסכמים קואליציוניים. תזמון ההצעות מעלה את התחושה כי הנציגים החרדים בממשלה האמורים להיות אמונים על קדושתה של השבת, מבצעים תרגיל פוליטי על חשבון השחקנים והשבת".