'ממתי רבני הספרדים זלזלו בחיילים?'

הרב חיים אמסלם מותח ביקורת חריפה על קבוצת רבנים ספרדיים שחתמו על קריאה להורים שלא לחפש את ילדיהם לשוטרים וחיילים.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ט' באדר תשע"ז

תוקף. הרב אמסלם
תוקף. הרב אמסלם
פלאש 90

הרב חיים אמסלם תוקף את קבוצת הרבנים שחתמה על פשקוויל ובו קריאה להורים שלא לחפש את ילדיהם לשוטרים וחיילים.

"ממתי הספרדים ורבניהם זלזלו בחיילי צה״ל או בשוטרי ישראל? באמת בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגי...", כותב הרב אמסלם.

נזכיר כי בפשקוויל נכתב כי "וודאי שיש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה כדי להבדל מהם ומהמונם".

הרבנים החתומים מנמקים את עמדתם זו בכותבם: "לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף על ידי כל גדולי ישראל".

בין הרבנים החתומים ניתן למצוא את הרב שמעון בעדני, הרב יצחק רצהבי, הרב יצחק טופיק, הרב יצחק ברכה, הרב ציון כהן ואחרים.

בתגובתו מוסיף ומחריף הרב אמסלם וכותב: "גם רבנים שאף אחד בציבור הספרדי כמעט לא שמע עליהם מעולם, ובקושי הם רבנים על מנין וחצי, זכו ל״כבוד הגדול״ ונהיו חותמים על כתבי פלסתר ״פשקווילים״ והכל על מנת להידמות לאשכנזים ולליטאים לאמר גם לנו יש פשקווילים ויש לנו רשימת שמות ״חשובים״ של חותמים...".

"אכן גם להם יש מוח מעוות הנקרא ״השקופה״. גם הם נהיו אנטי ציוניים וכפויי טובה. אציע להם שוב פעם לשנות את שמות המשפחה שלכם יהיה לכם יותר נוח, ואז אולי אדוניכם הליטאים לא יזכירו לכם שוב פעם שאתם ספרדים ו״פרענקים״ בהדרת בנותיכם מהסמינרים, ומהישיבות המבלות עולם...".