פגיעה בביטחון ישראל

פקודת ה"שירות המשותף" שהחליפה את פקודת "השילוב הראוי" פגעה במטרת העל של צה"ל: להגן על מדינת ישראל ולנצח בקרב.

חבר הכנסת מוטי יוגב , כ"ד באדר תשע"ז

פגיעה בביטחון ישראל   -ערוץ 7
מוטי יוגב
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שירות הנשים בצה"ל בחלק מהתפקידים, חיוני לביטחונה של מדינת ישראל. גיבורות היו וכנראה גם תידרשנה להיות, ב"מלחמת המצווה" בה מצויה מדינת ישראל, על שלל האיומים שסביבנו.

יחד עם זאת, רוח זרה ופקודות של "שוויון" המבטלות את ההבדל שבין המיגדרים בצה"ל, כך גם פקודת ה"שירות המשותף" שהחליפה את פקודת "השילוב הראוי" שבין המינים בצה"ל, פגעו במטרת העל של צה"ל: להגן על מדינת ישראל ולנצח בקרב. בפקודת "השירות המשותף" ישנה פגיעה בבריאות החיילות, בנשיותן ובצניעותן הטבעית, פגיעה בצניעות החיילים וכאמור גם פגיעה בביטחון ישראל .

ישנן חיילות מעולות, כולל במקומות מיוחדים. ככלל, אין זה תפקידן של נשים להסתער, לכבוש יעדים ולהרוג, גם לא לנהל מרדפים אחר מסתננים ומחבלים בגבול הירדן, כל זאת ללא תנאי צניעות הולמים. חיילות טובות מבנים בתפקידים רבים אחרים.

מי שדוחפים בצה"ל למהלך של מחיקת זהות המיגדרים, מעצימים את ערך ה"שוויון" מעל כל ערך אחר, פוגעים ביכולות המבצעיות של צה"ל שתפקידו המרכזי – הגנה על מדינת ישראל וניצחון בקרב. יצירת השותפות במגורים ואף בתאי השירותים, פוגעת בצניעות היהודית, במסורת ישראל ובאחדות צה"ל והחברה בישראל.

חלק מהתהליכים בצה"ל, נעשו ללא דיון ציבורי- ערכי, ללא עבודת מטה ראויה, או אף תוך מעבר על פקודות צה"ל עצמו, כגון מפקד בית הספר לקצינים שאמור להיות הדוגמא שבדוגמא לכל פקודיו הצוערים, הרשה לעצמו אף לפרוץ את פקודת "השרות המשותף", לערב צוערים וצוערות בקורס הקצינים במסגרות מחלקתיות ולא בפלוגות מיגדריות כפי שנקבע בפקודה.

בחיל הים החליט מפקד החיל שכל הגיוסים יהיו מעורבים וכל השרות בספינות ובחדרי המגורים שבהם, יהיה מעורב ומקשה על שירות מי שאמונתו ודעתו מבקשת לשמור על צניעות בין המינים, בין בני האדם. ביחידות רבות שולבו נשים, מבלי שדאגו לתנאי חייהם, לצניעות הראויה במגורים שהיו פעם בפקודה – "נפרדים", בשירותים משותפים חסרי מיגדר, באימונים ובמשימות מבצעיות המחייבים מגע גופני המעורר גם מתח מיני במקום מתח מבצעי, בין המינים.

מדוע באזרחות ברור, שקבוצות הכדורגל ההתקפיות, הינן קבוצות חד מיניות וכך גם השירותים בברכות השחיה המעורבות? כי יש גבולות במרחב הציבורי בצניעות שבין המינים. צניעות זו היא חלק מקדושת מחנה ישראל שגם בזכותה נצחנו את אויבנו בחומר וברוח.

חלק מהתהליכים נעשו בשם הטענה של מחסור בכוח אדם בצה"ל, זאת כאשר אותם גורמים הובילו בסתירה לכך, את חוק השיוויון הפופוליסטי שגרם לקיצור השרות לבנים, חוק שהתנגדתי לו ואפעל לתיקונו.

החלשת מעמדה ואי שיתוף הרבנות הצבאית בדיוני המטה, כפי שדחף לכך ראש אכ"א הקודם ואיתו קצינים בכירים מסוימים נוספים, גרמו לפגיעות רבות, בחיילים וחיילות, קצינים וקצינות, שהתקשו יותר, בשמירת צניעותם וכלל אורחות חייהם הדתיים או המסורתיים בצה"ל. לשם כך נוצרה הרבנות הצבאית, על מנת שתשותף בעבודת המטה ובהחלטות אלו שלהן משמעויות מבצעיות, דתיות וחברתיות.

למיטב ידיעתי וכך דיווח הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הפקיד הרמטכ"ל את פתרון הסוגיות המורכבות בנושא זה, בידי ראש אכ"א, סגניו והרב הצבאי הראשי וכך ראוי שיהיה.

למיטב הבנתי, לא כך היו פני הדברים וקצינים בכירים בסביבת הרמטכ"ל, ניהלו ומנהלים מדיניות המשנה את רוח צה"ל והחברה בישראל.

לא יעלה על הדעת שצה"ל שהינו גורם מוביל בחברה הישראלית, ימצא עצמו מוביל ערכים שנויים במחלוקת, שרבים וטובים ממשרתיו, רואים בהם קלקול מוסרי וערכי.

ראוי שהשירות המשותף בצה"ל, יתקדם לפי כללי השילוב הראוי. למען ביטחון ישראל ואחדותנו, נשמור על כללים שהיו נהוגים בצה"ל ועל ערכינו היהודיים ונשמור על צה"ל, אחדותו ולכידותו, כצבא ההגנה לישראל.

בהערכה גדולה מאד לרמטכ"ל ולמפקדי צה"ל, משוכנע שיתקיים דיון ראוי ויופקו מסקנות והחלטות שישיבו לצה"ל את סולם ערכיו הטבעי וימצא השילוב הראוי לשירות המשותף, בצבא ההגנה לישראל.