השקת "זושא"
השקת "זושא" צילום: עמוס בן גרשום-לע"מ

בבית הנשיא בירושלים נערך היום (חמישי) אירוע ההשקה של מיזם "זוּשַא – מגלים את הסיפור החסידי״.

מטרת מיזם "זושא" היא לאפשר לציבור גישה חדשה ונוחה לאגדות וסיפורי חסידים באמצעות אתר אינטרנט חדש שהושק באירוע.

במיזם שותפים מט״ח והספרייה הלאומית, משרד החינוך, המשרד למורשת וקרן אבי חי. עוד נשאו דברים באירוע השר להגנת הסביבה, לירושלים ולמורשת ח"כ זאב אלקין, העורך הראשי של האתר ד"ר זאב קיציס, וחבר הוועדה הציבורית של "זושא" הסופר פרופ' חיים באר. הנחתה את האירוע ראשת המיזם שרה ב"ק.

לפני תחילת האירוע קיבל הנשיא בלשכתו את שרידי "קורפוס החסידקום" השרוף המקוריים בכתב ידו של ש"י עגנון. הקורפוס היה יוזמה של חיים נחמן ביאליק, עגנון ומרטין בובר, שעבדו יחד על כינוס הסיפורים החסידיים בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אך בשריפה שפרצה בביתו של עגנון ב1924, עלתה גם עבודתם החשובה באש.

יוזמי פרויקט "זושא", רואים עצמם כממשיכי דרכם בכינוס האגדות והסיפורים. יחד עם הנשיא עיינה בשרידים גם נכדתו של עגנון הגברת יעל בלאו.

"נולדתי למשפחה של חסידים מצד אחד ושל מתנגדים מהצד השני, ואני ריבלין משני הצדדים, מעורב ירושלמי, אני לא מספר את זה כדי לשתף אתכם במלחמות הפנימיות שבתוכי, אני אומר זאת כדי להדגיש שאהבתי לסיפור החסידי באה מהבית", אמר הנשיא בחיוך למשתתפי האירוע.

ריבלין הוסיף "אנחנו עומדים בשעריו של חג הפסח, החג שבו אנחנו מצווים לספר סיפור, את הסיפור הלאומי שלנו. החסידות זכרה והזכירה לנו שסיפור הוא דרכו של הלב לקשור עצמו בעבותות אהבה - למוסר, לאמונה, לשרשרת הדורות ולחלומות על העתיד. עשייתכם הברוכה מחזירה אל חיקנו את הפשטות והעומק החסידיים. אין לי ספק שאט אט ייכבשו בקסם הסיפור הזה עוד ועוד לבבות. כי מנצח מי שמספר סיפור. היו ברוכים בעשייתכם".

הנשיא סיפר למשתתפים כי את הידע שלו בחסידות, הוא חב למורה גדול, פרופ' צבי יעבץ, ובחר לספר באירוע סיפור חסידי ששמע מיעבץ ז''ל: "כשהבעל שם טוב (הבעש"ט) היה בראשית דרכו, הוא הגיע לעיירה יהודית. מוקדם בבוקר הוא עמד עם העגלה שלו, פגש יהודי בדרכו לבית הכנסת והתחיל לשוחח איתו ולספר לו סיפור. היהודי נהנה מהסיפור ונשאר לשמוע עוד סיפור. בינתיים עברו עוד יהודים, ראו את המחזה, הקשיבו לסיפור ונשארו לשמוע עוד סיפור.

''וכך כל יהודי העיירה הקשיבו לבעש"ט ולסיפוריו. באותה עיירה, היה רב חמור סבר שהקפיד מאד על תפילה בזמנה. הגיע הרב לבית הכנסת והוא מחכה למניין ואין מניין. ממתין הרב חצי שעה, שעה, עד שהוא מבין שהיום לא יהיה לו מנין. וכך מתוך רוגז התפלל הרב ביחידות וניגש לברר מדוע לא היה היום מניין בעיירה. פתאום מתברר לרב שיש יהודי שעומד במרכז העיירה ומספר סיפורים ובגללו מתעכבים כולם מלבוא למניין.

''קרא הרב למזכירו ואמר לו לך ותקרא מהר ליהודי הזה, ונעניש אותו על הפרעתו, לקיום מניין הבוקר. לאחר כמה דקות, נכנס הבעש"ט אל הרב והרב שואל אותו למה עיכבת את כולם מלהתפלל במניין. אומר לו הבעש"ט כבוד הרב, באמת מגיע לי עונש על ביטול תפילה בציבור אך לפני שאתה מעניש אותי תן לי לספר לך סיפור. וכך סיפר הבעש"ט סיפור אחר סיפור, עד שבסיום הפגישה היה זה הרב שקיבל על עצמו להיות מחסידיו הגדולים של הבעש"ט.

''לרב הזה, סיפר לנו יעבץ, קראו רבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו הגדול של הבעש"ט, ומראשוני גדולי החסידות. אתם רואים, אמר לנו יעבץ, החסידות ניצחה בזכות הסיפורים", אמר ריבלין.