המבקר: התקציב לפריפריה הגיע למרכז

מבקר המדינה מותח ביקורת על הדרך שבה תוקצבו "קבוצות התיישבות". גרעינים תורניים במרכז קיבלו תקציבים שנועדו לחיזוק הפריפריה.

ערוץ 7 , כ' באייר תשע"ז

נציגי גרעינים בפגישה עם השר אריאל. ארכיון
נציגי גרעינים בפגישה עם השר אריאל. ארכיון
צילום: דוברות השר

מבקר המדינה מותח בדו"ח שפורסם היום (שני) ביקורת חריפה על הדרך שבה יושמה החלטת הממשלה הקודמת להפעיל "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות".

בדו"ח שפרסם המבקר נטען כי אותו חלק של התכנית, אשר הופעל מתקציב משרד הבינוי, בראשו עמד השר אורי אריאל, גובש תוך שיתוף אסור של מקורבים לשר ושל גורמים שהיה להם עניין בתקציבים המחולקים.

מהדו"ח עולה כי חלק מהמעורבים בגיבוש התוכנית היו חברי עמותות או אף מנהלים בעמותות - קבוצות התיישבות וארגוני הגג שלהן - שקיבלו, בסופו של דבר, סיוע מכוח אותה החלטה. באופן זה הוטמעו עמדות ואינטרסים של אותם גורמים בנושאים שבליבת התכנית האסטרטגית ובסדרי חלוקת התקציבים.

במשרד המבקר סבורים כי התוצאה של ניגוד העניינים הזה היתה שמשרד הבינוי והחטיבה להתיישבות קבעו אמות מידה למתן הסיוע, כך שלא היה הבדל בין עמותות שפועלות ביישובים מוחלשים לבין אלה שפועלות ביישובים חזקים במעמד חברתי-כלכלי גבוה, ולהוצאה של עשרות מליוני שקלים מקופת המדינה לשם תמיכה בעמותות שחלק מפעולותיהן אינו עולות בקנה אחד עם תכליתה של החלטת הממשלה.

מחברי הדו"ח טוענים כי על פי הנתונים של משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת התכנית האסטרטגית היו עמותות בעלות זיקה דתית-אידאולוגית למפלגתו של השר אריאל. לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים במעמד חברתי-כלכלי בינוני וגבוה הנמצאים במרכז הארץ הוקצה סיוע של כ-29 מיליון ש"ח (כ-46% מכלל התקציב עבור הסיוע לקבוצות התיישבות).

מתוך סכום זה, כ-11 מיליון ש"ח הוקצו לסיוע לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים בעלי מעמד חברתי-כלכלי גבוה.

"הסיוע הגבוה שהוקצה לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים מבוססים במרכז הארץ ומצויים במעמד חברתי-כלכלי בינוני וגבוה מצביע, כי תקציבים ממשלתיים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח לא חולקו בהלימה למטרה המרכזית של החלטה 741 - חיזוק ההתיישבות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של המדינה", נאמר בדו"ח.

מלשכת שר החקלאות אורי אריאל נמסר בתגובה: "שר החקלאות מכבד את קביעות מבקר המדינה וכבר הנחה את הגורמים הרלבנטיים לפעול בהתאם להנחיות המבקר. יחד עם זאת יודגש שמבקר המדינה לא ממליץ להעביר לבדיקת היועמ"ש את פעילות השר.

''השר אריאל גאה על פועלו להפוך את פרוייקט הגרעינים המשימתיים לתוכנית ממלכתית, אשר אומצה ואושרה רשמית בידי הממשלה וכל שומרי הסף – היועצים המשפטיים והחשבים במשרדי הממשלה השונים והיו שותפים לכתיבת התוכנית, לקביעת הקריטריונים להפעלתה וליישומה בפועל.

''אנשי הגרעינים תורמים יום יום שעה שעה לכלל החברה הישראלית, הן בפריפריה הגיאוגרפית והן בפריפריה החברתית. יעידו על כך ראשי רשויות וראשי ארגוני הגרעינים, דתיים וחילוניים כאחד".