חיסכון לכל ילד - נותרו 8 ימים לבחירה

לאחר 5 חודשים וחצי מתחילת תכנית 'חסכון לכל ילד' נבחרו תכניות חסכון עבור כמחצית מהילדים הזכאים להן.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ז באייר תשע"ז

חיסכון. שר האוצר כחלון
חיסכון. שר האוצר כחלון
צילום: מארק ישראל סאלם, פלאש 90

במשרד האוצר קוראים היום (שלישי) להורים לנצל את שמונת הימים האחרונים שנותרו להם לצורך בחירת תוכנית חיסכון לילדיהם במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד".

עד כה נבחרו תכניות חיסכון עבור מחצית מהילדים הזכאים - 1,563,000. מהנתונים עולה כי כ- 945,000 מההורים פתחו תכנית חיסכון בקופות גמל וכ-618,000 מהם פתחו תכניות בבנקים. ל-1.4 מיליון ילדים לא נבחרו עדיין תכניות חסכון.

במידה שהורה לא יבחר את הבנק או קופת הגמל עבור ילדיו, המדינה תבצע בחירה באמצעות מנגנון ברירת המחדל לחיסכון לילדים במקום ההורים.

לילדים עד גיל 15 תפתח תכנית החיסכון בקופת הגמל באופן אקראי, ולילדים מעל גיל 15 תפתח תכנית חיסכון בבנק. המדינה תבצע את הבחירה בסבב מחזורי עבור הילדים שיוותרו ללא תכניות חיסכון.

עם פתיחת התוכנית בחודש דצמבר 2016, היו שיעורי הבחירה של ההורים גבוהים כך שבשבועות הראשונים גדלו מספר התכניות הנבחרות בכ-60-70 אלף תכניות מידי שבוע. ככל שחלף הזמן ירדה כמות הבחירות לכ-20-30 אלף תכניות בכל שבוע.

במקביל, גדל חלקה של המערכת הבנקאית בשיעורי הבחירה של האזרחים על חשבון חלקן של קופות הגמל, ופחת שיעור סכום ההפקדה הנוספת מסך הקופות שנפתחו מ-81% ל-68%.

תכנית חיסכון לכל ילד יצאה לדרך באופן רשמי לפני כחצי שנה. במסגרת המכרז שפרסמה חטיבת המימון ואשראי באגף החשב הכללי במשרד האוצר נבחרו 9 בנקים מכל 5 הקבוצות הבנקאיות ו-12 קופות גמל. ההפקדות בחשבונות החיסכון מתבצעות ע"י המוסד לביטוח לאומי, שיפקיד בחשבונות החיסכון על שם הילדים סכום חודשי של 50 ₪ עבור כל ילד זכאי. בנוסף, כל הורה זכאי לבחור להוסיף לסכום 50 ש"ח נוספים אשר ישולמו על ידי הביטוח הלאומי מתוך קצבת הילדים שמקבל ההורה.

ניתן לבחור היכן לפתוח את תכנית החיסכון באתר הבחירה