מחצית מהערבים בישראל לא קוראים ספרים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על הרגלי הקריאה של ישראלים בוגרים לקראת שבוע הספר. נשים קוראות יותר מגברים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"א בסיון תשע"ז

מחצית מהערבים בישראל לא קוראים ספרים-ערוץ 7
שבוע הספר
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שני) אוסף של נתונים על הרגלי הקריאה של ישראלים בוגרים לקראת שבוע הספר העברי שיפתח מחרתיים.

כ-29% מהמשיבים בני 65-16 דיווחו כי אינם קוראים ספרים כלל. לעומת זאת, 21% מהאוכלוסייה שקוראים ספרים בכל יום, ועוד כחמישית מהאוכלוסייה (19%) קוראים ספרים לפחות פעם בשבוע, אך לא בכל יום.

40.1% מבני 65-16 בישראל קוראים ספרים לפחות פעם בשבוע. אחוז זה גבוה מממוצע מדינות OECD העומד על 37.2%. מתוך 28 מדינות ה-OECD, ישראל דורגה במקום ה-14.

נשים קוראות יותר מגברים: בעוד שכמחצית מהנשים (47%) קוראות ספרים, סיפורת או ספרי עיון לפחות פעם בשבוע, רק כשליש מהגברים (34%) קוראים ספרים באותה תדירות.

כמחצית מהאוכלוסייה הערבית (49%) אינה קוראת ספרים כלל, לעומת 24% בקרב האוכלוסייה היהודית.

בקרב ערבים, תדירות הקריאה של קבוצת הגיל המבוגרת ביותר (55+) נמוכה באופן משמעותי לעומת קבוצת הגיל הצעירה ביותר (24-16). כך, אחוז האוכלוסייה הערבית שלא קוראת ספרים כלל בחיי היום-יום עומד על 63% בקרב בני 55+, לעומת 40% בקרב בני 24-16.

הן באוריינות קריאה והן באוריינות מתמטית, הציון הממוצע של אלו שאינם קוראים כלל נמוך באופן משמעותי מהציון הממוצע של אלה שקוראים ולו בתדירות נמוכה מאוד. 229 נקודות לעומת 265 נקודות באוריינות קריאה, ו-222 נקודות לעומת 262 נקודות באוריינות מתמטית.

כשני שלישים מהמשיבים (67%) שהיו בביתם יותר מ-500 ספרים בגיל 16, קוראים ספרים לפחות פעם בשבוע. זאת לעומת 19% בלבד בקרב אלה שהיו בביתם 10 ספרים או פחות.

בקרב המשיבים שהגדירו את עצמם כחרדים, אחוז הקוראים ספרים בתדירות גבוהה (לפחות פעם בשבוע) גבוה מאוד ועומד על 72%, לעומת 40% בקרב אלה שהגדיר את עצמם כלא דתיים או כחילונים.

בקטגוריות השכר הגבוהות נמצא אחוז נמוך של אוכלוסייה שאינה קוראת כלל. כך, בקרב אלה שטווח השכר שלהם נע בין 4,000 ל-5,999 ש"ח, אחוז האוכלוסייה שאינה קוראת ספרים כלל עומד על 35%, לעומת 15% בלבד בקרב המשתכרים 17,000 ש"ח ויותר.

כ-12% מהמועסקים בהיקף מלא או חלקי בגיל 65-16 נוהגים לקרוא ספרים, סיפורת או ספרי עיון במסגרת העבודה לפחות פעם בשבוע.