כמה כסף קיבל עד כה מתכנן הפיגועים

המחבל הכלוא שתכנן את רציחתם של 14 ישראלים בשנת 2002 קיבל במסגרת מענקי הרש"פ החודשיים למעלה מחצי מיליון שקלים.

שמעון כהן , א' בתמוז תשע"ז

והכסף זורם...
והכסף זורם...
צילום: אריה מינקוב

המחבל נאסר עוויס מרצה 14 מאסרי עולם על תכנון פיגועים בהם 14 נרצחו במרוצת שנת 2002.

האיש נחשב לאחד ממקימי ארגון הטרור גדודי השהידים של אל-אקצא ומאז הוא בכלאו הוא זוכה לכבוד רב בתקשורת הפלשתינית הרשמית.

באחרונה קיים צוות של הטלוויזיה הפלשתינית ביקור בית בביתו של עוויס כחלק משורת ביקורי כבוד שמקיימים צוותים מטעמה בבתי מחבלים המוגדרים בכתבות כ'גיבורים'.

חוקרי מכון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' המדווחים על הביקורים הללו מציינים כי בדיווח על הביקור נאמר כי המעשים שביצע, קרי 14 מעשי הרצח שביצע, מהווים את "התפארת" ואת "המורשת" של נאסר עוויס, הדברים שהוא "עשה למען המולדת".

בנוסף להאדרת המחבלים הנעשית במחוות ובמלים, כל המחבלים הפלסטיניים היושבים בבתי כלא של ישראל מקבלים משכורות חודשיות מהרש"פ. נאסר עוויס כבר קיבל 558,200 שקל, על פי המתחייב בחוקי הרש"פ. על פי "חוק האסירים והמשוחררים" של הרש"פ, משכורות של המחבלים האסירים עולות. בהתאמה עם משך הזמן שהאסיר הביטחוני נמצא בכלא. במילים אחרות: ככל שהפשע שבוצע חמור יותר, ותקופת המאסר ארוכה יותר, כך המשכורת גבוהה יותר. בינואר 2011 הרש"פ גם העלתה באופן משמעותי את משכורות האסירים.

בנוסף מציגים החוקרים את פירוט הכספים ששולמו למחבל עוויס במשכורות בזמן כליאתו, מאז שנעצר ב-14/04/2002: אפריל 2002 - מרס 2007, 1,000 שקל בחודש = 60,000 שקל; אפריל 2007 - דצמבר 2010, 1,300 שקל בחודש = 57,200 שקל; ינואר 2011 - מרס 2012, 4,000 שקל בחודש = 60,000 שקל; אפריל 2012 - מרס 2017, 6,000 שקל בחודש = 360,000 שקל; אפריל 2017 - יוני 2017, 7,000 שקל בחודש = 21,000 שקל. בסך הכל תוגמל עוויס על ידי הרש"פ ב-558,200 ש"ח.