חתם. השר כחלון
חתם. השר כחלון צילום: חזקי ברוך

שר האוצר, משה כחלון, חתם על תקנות המאפשרות מימוש שלב נוסף ברפורמה בנושא התכנון והבניה.

תקנות אלה, המחייבות את כלל הועדות בארץ, יפחיתו את הרגולציה בהליכי הרישוי והבניה ויקצרו משמעותית את לוחות הזמנים למתן היתרי בניה להליכי רישוי מצומצמים, כך שמתן היתר יעמוד מקסימום על 45 יום ממועד קליטת הבקשה.

כמו כן, נקבע בתקנות כי במידה ולא תינתן החלטה של רשות רישוי תוך 25 יום מקליטת הבקשה, רואים את הבקשה כאילו התקבלה החלטה לאשרה וזאת בשונה מהליך רישוי רגיל שבו היעדר החלטה הינו בעצם סירוב לבקשה.

התקנות קובעות את רשימת סוגי העבודות והמבנים לגביהם יחול ההליך המזורז וכן דרישות מקלות מבחינת היקף המסמכים שיש לצרף לבקשה.

בין כלל העבודות המנויות בתקנות נכללות- הוספת ממ"ד לדירת מגורים קיימת, הוספת בנייה בשטח של 25 מ' בקומת קרקע של בניין מגורים, תוספת בנייה על גג בניין מגורים, סגירת מרפסת מקורה, הוספת מרפסת או מעלית בבניין עד 4 קומות, התקנת מכפילי חנייה, התקנת מערכות הסקה בדירה והתקנת צוברי גז, הקמת חממות חקלאיות, עבודות פיתוח ועבודות לשיפור הנגישות.

בנוסף, נקבע בתקנות, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, כי לגבי מרבית העבודות לא נדרשת הסכמת רשות מקרקעי ישראל כפי שהיה עד כה ובהתאם גם לא יגבו על ידי הרשות דמי היתר. מדובר בקיצור נוסף של התהליך ובהפחתת עלויות לציבור מגישי הבקשות.