השרה גמליאל והפרופ' פפרמן
השרה גמליאל והפרופ' פפרמן צילום: דוברות המשרד לשוויון חברתי

המשרד לשוויון חברתי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכו היום (רביעי) כנס בנושא "הזדקנות האוכלוסייה – אתגרים והזדמנויות", בו הוצגו לראשונה ממצאי דו"ח פני החברה לשנת 2017 של הלמ"ס אשר התמקד השנה במצב אוכלוסיית המבוגרים, בני ה-55 ומעלה בישראל.

בכנס, שהתקיים בכנסת ישראל ושאותו יזמו השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל, ומנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרופסור דני פפרמן, השתתפו כ-150 גורמי מקצוע בתחום הזקנה והגרנטולוגיה מכל רחבי הארץ, מהשלטון המקומי, האקדמיה והמגזר השלישי.

את הכנס פתחו השרה גמליאל ופרופסור פפרמן, ולאחריהם הציגו חוקרי הלמ"ס וגורמי המקצוע במשרד לשוויון חברתי ניתוח חברתי-כלכלי של אוכלוסיית המבוגרים בישראל, המהווה 20% ועומדת על כ-1.7 מיליון תושבים, וצפויה להגיע ל-3.1 מיליון תושבים ב-2040.

כמו כן דנו באתגרים ובהזדמנויות הנגזרים מגידול זה של חלקם באוכלוסייה ומהעלייה בתוחלת החיים בישראל, שהיא מהגבוהות במדינות ה-OECD, ועומדת על 80.1 בקרב גברים ו-84.1 בקרב נשים, וכן במיזמים שונים שנועדו לקדם אוכלוסייה זו. בהמשך היום גם שמעו הרצאה מפיה של רות בן ישראל, פרופ' אמריטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וכלת פרס ישראל לחקר המשפט שגם בגילה מוסיפה בטיפוח הקריירה האקדמית והציבורית שלה.

על פי הדו"ח חלה עלייה בשיעור התעסוקה בקרב מבוגרים בין השנים 2001-2015 והוא אחד מהגבוהים במדינות ה-OECD (40.5% ב-2015). מבחינת רווחה: כ-360 אלף בני 55 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ב-2015, כשליש מהרשומים בכלל האוכלוסייה (27.4%), שעה שחלקם היחסי באוכלוסייה הוא חמישית (20%).

מהנתונים שהוצגו עולה עוד כי רק ל-28.7% מסך כל הפרטים בגילאים אלה יש הכנסה מפנסיה: ל-12.3% בקרב אלה שעדיין עובדים (בנוסף להכנסה מעבודתם) ול-40.5% בקרב אלה שלא עובדים, וכי שיעור הסיכון לעוני בקרב בני 65 ומעלה היה גבוה במיוחד (27.9%) בשנת 2015 לעומת מדינות האיחוד האירופי (13.2%).

נתונים נוספים: בתחום החינוך אוכלוסיית המבוגרים בני 55 ומעלה פחות משכילה מהאוכלוסייה הצעירה יותר. כשמסתכלים על לימודים באקדמיה: בשנת הלימודים תשע"ו רק 1.4% מהסטודנטים היו בגילאים אלה. מבחינת בריאות, נמצא שיעור גבוה של העוסקים בפעילות גופנית (39.7% מקרב בני 65 ומעלה לעומת 36.3% בקרב 64-45), אך יחד עם זאת שיעורי התחלואה בסרטן עולים עם הגיל - בשנת 2013 67.9% מהמקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בנשים התגלו בקרב בנות 55 ומעלה ו-81.0% בקרב גברים בגילאים אלה.

נתון נוסף הוא ש- 41% מההרוגים בתאונות הדרכים היו בני 55 ומעלה, גם הפעם, שיעור הגבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה. לבסוף, 86% מבני 55 ומעלה דיווחו בשנת 2015 שהם מרוצים מהחיים בהשוואה ל90% מהצעירים יותר בני 20-54. לעומת זאת, 65% דיווח על כך שהם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 56% בקרב הצעירים בני 20-54.

השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל, יוזמת הכנס: "במאה העשרים ואחת, על הקדמה הטכנולוגית שבה, תוחלת החיים עולה ועימה שורה של אתגרים חברתיים וכלכליים שאליהם נדרשת המדינה להיערך. כשרה לשוויון חברתי, האמונה על הובלת המאמץ הממשלתי לרווחת האוכלוסייה הוותיקה, ברור לי דו"ח פני החברה של הלמ"ס לשנת 2017 הוא חשוב מאין כמותו.

"מעבר להיותו משקף את תמונת המצב המקיפה ביותר ביחס להזדקנות האוכלוסייה בישראל, יש בו כדי להוות בסיס מוצק לקבלת החלטות ולתכנון אסטרטגי קצר וארוך טווח להיערכות הממשלה לשנים הבאות. המשרד לשוויון חברתי ימשיך להוביל את עבודת הממשלה למען רווחת האזרחים הוותיקים והצעדתה של ישראל להתמודדות מיטבית עם אתגרי הזדקנות האוכלוסייה", הוסיפה גמליאל.

מנהל הלמ"ס, פרופסור דני פפרמן שיזם את הכנס, אמר כי "מטרת דו"ח פני החברה היא להציג ניתוח רב ממדי של מצב החברה בישראל בעזרת ניתוח מאפיינים ובחינת הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ביצוע השוואות בינלאומיות והתמקדות בנושאים חברתיים מתחלפים שלגביהם אנו בוחרים להעמיק ולהרחיב.

''אוכלוסיית בני 55 ומעלה ייחודית מבחינה זו שהיא מייצגת בחלקה את האוכלוסייה העובדת, ובחלקה האחר אוכלוסייה שכבר פרשה מעבודה סדירה, כל זאת כאשר קיימת עלייה שיטתית בתוחלת החיים,ומכאן הצפי להזדקנות האוכלוסייה בעשורים הבאים", הוסיף.