קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב יוחאי מקבילי, החל לפני י"ג שנים ב'מפעל משנה תורה' שלו, בניסיון להנגיש את ספר משנה תורה לכל עם ישראל, ולצעירים תחילה.

הרב יואל קטן , י"ט בתמוז תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

משנה תורה לרמב"ם 'שולחן מלכים'.

ספר קניין.

מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ).

ירושלים, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים והוצאת קורן,

תשע"ז. 400 עמ' (4531*)

זה התחיל עם הרמב"ם המדויק והמנוקד בכרך אחד על פי נוסח תימן והרב קאפח, והמשיך במהדורות המבוארות של הרמב"ם על פי כתבי הרמב"ם עצמו ובית מדרשו ומפרשיו ומסורת תימן. לאחר מכן הגיעו אתר מיוחד ובו מקום לדיונים בענייני הרמב"ם, אפליקציות להורדת הפירוש לכלים הדיגיטליים השונים ועוד.

על הרעיון עלו גם הרב שטיינזלץ ומקורביו ואנשי הוצאת 'קורן', והוסיפו גם את השגות הראב"ד שלא היו במהדורת מקבילי וכן פירוש קצר ומדויק משלהם, פסקי הלכה של בעלי השו"ע ופוסקים אחרים, נוסח מדויק ביותר על פי הכרעות הרב יצחק שילת מכתבי יד - השונה לא-פעם מנוסח תימן, הרחבות בענייני הלכה חדשים ותרשימים רבים, והועילו בכך הרבה למעיינים בספר משנה תורה. בהמשך הם נכנסו בכל מרצם למפעל הרמב"ם היומי המופעל על ידי החמ"ד, וכך כרך אחרי כרך מתקדם הפירוש שלהם עד להשלמתו בקרוב, וזוכה גם הוא להצלחה מרובה.

לכל אחד מספרי הרמב"ם נוסף גם תקליטור עם שיעורים על הכרך מאת הרב חיים סבתו. קנאת סופרים מרבה חוכמה.

*****

לקוטי תורה.

אסתר וסרלאוף (שינמן).

העורך: שאול מייזליש.

תל אביב, שי, תשע"ו. 441 עמ'

(ת"ד 45076, תל אביב)

רעיונות על פרשת השבוע והמועדים מתוך אוצרותיה של הרבנית וסרלאוף, שנלקטו ממקורות ראשונים ואחרונים. חלק ניכר מן הדברים הושמעו ברדיו קול חי או נרשמו בכתבי עת או עלוני פרשת שבוע, וחלקם חדשים.

מסורת בית אבא, ח"כ לשעבר פנחס שינמן שכיהן במשך עשרות שנים כיו"ר המועצה הדתית בתל אביב וכאחד מראשי הציבור הדתי בארץ, באה לעיתים לידי ביטוי בין דפי הספר. כך בפרשת פינחס היא מוצאת את גדולתן וצדקותן של בנות צלפחד ואת חיבת הארץ שעליה משבחים אותן חז"ל בכך שלא הקדישו מאמצים להשיג נכסים ועושר עתה, למרות שבפיקחותן ובשאר מעלותיהן כנראה יכלו להגיע לרווחה כלכלית גם במדבר, אלא דבקו דווקא בנחלה העתידית של אביהן בארץ ישראל - למרות שהארץ עדיין לא נכבשה ולא נתחלקה כלל.

*****

נתיבות.

בירורים וביאורים לספרו של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 'אור לנתיבתי'.

חלק ראשון.

חן חלמיש.

קריית ארבע, מכון מעמק חברון, תשע"ז. 496 עמ'

(02-9605631)

לפני כשלושים שנה יצא לאור על ידי כמה מתלמידי הרצי"ה זצ"ל הקובץ 'אור לנתיבתי' ובו ק"ן פרקי מחשבה ואמונה והיגיון מאת רבם. דברי הרצי"ה צריכים לעיתים פירוש, בוודאי בדור שלא ידע אותו פנים אל פנים. ספר זה הוא ראשון בסדרה, וכולל ביאור על כחמישית מ'אור לנתיבתי'.

אורותיו של מרן הרב הפכו בידי בנו הרצי"ה לנתיבות, לכיוונים ודרכים מעשיים שבהם מתהלכים אלפים ורבבות לאור התורה הגואלת בדרך לכינון העם והארץ. את הנתיבות הללו מסביר בעדינות ובעוצמה, בבהירות ובכישרון הרב חן חלמיש, בהמשך לשיעורים הרבים שהעביר בישיבת בית אורות שעל הר הצופים ובמקומות אחרים על ספר זה.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com