דורשים חופש ביטוי הלכתי

פרופ' אביעד הכהן, היועץ המשפטי של איגוד ישיבות ההסדר ואיגוד הישיבות הגבוהות הציוניות, מתייחס לדיון הסוער שהתקיים היום בכנסת.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ב' באב תשע"ז

היועץ המשפטי של איגוד ישיבות ההסדר ואיגוד הישיבות הגבוהות הציוניות, פרופ' אביעד הכהן, מסביר לערוץ 7 את עמדת האיגודים בסוגיית תקנות שירות ביטחון, שהתקבלה היום בישיבת ועדת החוץ והביטחון.

"הדיון היום בוועדת חוץ וביטחון עסק בנושא חוק שירות ביטחון והתקנת תקנות על ישיבות הציוניות והחרדיות. הדיון עסק גם בשאלה באילו תנאים שר הביטחון רשאי להכיר בישיבה או להסיר את ההכרה מישיבה", מסביר פרופ' הכהן.

לדבריו, "מוקד המחלוקת היה בכוונה ששר הביטחון יוכל להסיר הכרה מישיבה כל פעם שראש ישיבה מתבטא אפילו ברמז נגד שירות בצה"ל. אנחנו כציבור דתי שמשרת בצה"ל לא מתנגדים לעצם הרעיון אבל הרעיון שהסמכות תהיה בידי שר הביטחון והוא יוכל לפרש אותה בצורה רחבה הוא לא מקובל עלינו ונוגד את חופש הביטוי".

פרופ' הכהן מוסיף ומציין, "סברנו שהסיבה היחידה שבגינה ניתן להסיר הכרה בישיבה היא רק כאשר קוראים לאלימות נגד צה"ל. לעומת זאת, כאשר ראשי ישיבה מתבטאים נגד פקודת השירות המשותף או נגד תופעות אחרות שאינן נראות בעיניהם - זאת לא עילה להסרת ההכרה בישיבה. גם אם ראש ישיבה התבטא בצורה לא ראויה זאת לא סיבה להעניש את תלמידי הישיבה ולסגור אותה ולכן עשינו את ההפרדה הזאת".

עוד מסביר פרופ' הכהן כי על פי התקנות שאושרו, "אם שר הביטחון ירצה להשתמש בסמכות הזאת הוא יהיה חייב לשמוע את עמדת ראשי הישיבה ולנקוט באמצעיים מידתיים ופחות פוגעניים, עד שהוא יגיע לאמצעי הפוגע ביותר של סגירת ישיבה".

"איגוד ישיבות ההסדר ואיגוד הישיבות הגבוהות הציוניות עשו עבודה טובה", קובע פרופ' הכהן, "הגנו מצד אחד על הערך של השירות בצה"ל וחיילי צה"ל ומצד שני על החופש של ראשי הישיבה להשמיע את עמדתם במיוחד כשזו נובעת משיקולים הלכתיים, וכן על החופש של ישיבה לנהל את אורחותיה מבלי התערבות פוליטית של שר הביטחון".