אלפי מיטות יתווספו למעונות הסטודנטים

כ-100 מיליון ש"ח יוקצו להקמת מעונות סטודנטים באזורי הביקוש, במוסדות להשכלה גבוהה ובאזורי פריפריה.

חזקי ברוך , י"ז באב תשע"ז

סטודנטים
סטודנטים
צילום: iStock

משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) מודיעות על זוכים בקול קורא לסיוע כספי להקמת מעונות סטודנטים.

במסגרת הקול הקורא יחולקו 96.7 מיליון ₪ למתן סיוע להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וברשויות מקומיות.

מטרת הקול הקורא הייתה ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג, לתת פתרון משולב ורב מערכתי לצרכי הסטודנטים, הרשויות המקומיות והמוסדות להשכלה גבוהה ולהוות כלי נוסף בפיתוח שוק מוסדי לשכירות.

זהו למעשה המשכו של תהליך הנגשת והגדלת מעונות הסטודנטים שהחל בשנת 2012 ובמסגרתו תוקצבו עד כה כ-7,000 מיטות סטודנטים חדשות בהיקף של כ-220 מיליון שקלים.

בתהליך עצמו, ניתן דגש על סבסוד דיפרנציאלי, תוך הגדלת מענקים לאזורי פריפריה (בהיקף של עד 45,000 ₪ למיטה). כמו כן, מקנה הקול קורא הנחה בשכ"ד במעונות הסטודנטים באזורי הביקוש.

במסגרת הקול קורא, ניגשו כ-30 מוסדות להשכלה גבוהה ורשויות מקומיות, כאשר ההיקף התקציבי הראשוני עמד על 80 מלש"ח. לאור ההיענות הנרחבת לקול הקורא ולאור הצורך הממשי בפתרון דיור לסטודנטים, גויסו כ-17 מלש"ח נוספים ובסך הכל עומד הסיוע הכספי להקמת מעונות לתכניות שהוכרזו כזוכות על כ-96.7 מלש"ח לטובת פתרון משבר הדיור הסטודנטיאלי באמצעות הקמת מעונות סטודנטים.

בסך הכל זכו 8 מוסדות להשכלה גבוהה ורשויות מקומיות: מוסדות להשכלה גבוהה: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב והטכניון. רשויות מקומיות: עיריית נתניה, עיריית ראשון לציון, עיריית גבעת שמואל והמועצה המקומית קצרין.

הזוכים יידרשו להקים מעונות בהיקף של לפחות 200 מיטות באזורי הביקוש במוסדות להשכלה גבוהה ו- 100 מיטות לפחות ברשויות מקומיות ו/או מוסדות להשכלה גבוהה באזורי הפריפריה, תוך התחייבות לעמידה בתנאים ובמפרט מינימלי שנקבע.

הבקשות למענקים נבחנו בהתאם לקריטריונים הבאים: מספר המיטות בפרויקט, פוטנציאל האכלוס, נגישות, ישימות ובשלות הפרויקט ולוחות הזמנים להקמתו. דירה להשכיר תלווה את הפרויקטים בכל שלבי ההקמה תוך פיקוח על עמידה בלוחות זמנים ועל קיום יתר התנאים שהוגדרו בקול הקורא עד לשלב האכלוס.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "הוצאת פרויקט המעונות אל הפועל וסבסוד אלפי מיטות לסטודנטים ברחבי הארץ יאפשרו לסטודנטים רבים ללמוד בראש שקט ולהצליח בלימודים עם מגורים במחיר הוגן. פתרונות דיור לסטודנטים הם חלק בלתי נפרד מפתרון משבר הדיור ומאמצי משרד האוצר לסייע לאוכלוסיית הצעירים בשנים הקשות שלהם. הקמת המעונות תסייע להגדלת היצע הדיור במרכז ובפריפריה ותיתן מענה לאלפי סטודנטים בכל רחבי הארץ".

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, אמר "הבטחנו שנקל על הנטל הכלכלי של הסטודנטים ואנחנו מקיימים. המעונות החדשים יחסכו לסטודנטים מאות שקלים בחודש ואלפי שקלים בכל שנה. התפקיד שלנו הוא להנגיש את ההשכלה הגבוהה לסטודנטים בכל ארץ, גם בתל אביב וראשון לציון ובעיקר בפריפריה בישובים כמו: קצרין, גבעת שמואל ובאר שבע".