\אנטישמיות
\אנטישמיות פלאש 90

הקהילה היהודית באוקראינה פנתה לרשויות בדרישה לעצור את האלמונים שחיללו את אנדרטת השואה בעיר טרנופול שבאוקראינה המערבית, השוכנת מזרחית ללבוב.

על פי עדות התושבים, אזרחים מקומיים השחיתו את האנדרטה ביממות האחרונות באמצעות צבע אדום ששפכו עליה. לדבריהם, מדובר במעשי חילול המבוצעים במקום בפעם השיניה בתוך פחות מחודשיים.

אנדרטת השואה בטרנופול הוקמה כגלעד לקדושי העיר שנרצחו בשואה האיומה, כאשר הנאצים נכנסו לעיר בתחילת שנת תש"א, וימים לאחר מכן נערכו פוגרומים ביהודים, בשיתוף פעולה של האוקראינים. הפוגרומים נמשכו כשבוע, ובמהלכו נרצחו כ-5,000 יהודים.

במהלך אותה שנה נוסד בעיר גטו, הראשון מסוגו בגליציה המזרחית. רוב היהודים ששוכנו בו הועסקו בבניית כביש קייב-לבוב.

בשנץ תש"ב נרצחו 1,000 יהודים על ידי הגרמנים, ובסוף אותה שנה נשלחו 4,000 יהודים למחנה ההשמדה בלזץ. לאחר המלחמה חזרו לעיר כמה מאות יהודים בלבד.