קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב ש"ד רוזנברג זצ"ל מילא בשישים ואחת שנותיו את כל תפקידיו ברצינות, באחריות, בנעימות ובחריצות.

הרב יואל קטן , כ"ה באב תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

שמואל בקוראי שמו.

שיחות לפרשיות השבוע ולמועדים, בצירוף נספחים והספדים.

הרב שמואל דב רוזנברג.

ירושלים, תשע"ז. 280 עמ'

(Sdrosen5776@gmail.com)

מאז היותו נער, דרך המוסדות שבהם למד, ישיבת ההסדר 'כרם ביבנה', השירות הצבאי (שבחלקו הייתי שותף עמו), הלימודים בהמשך, שנות הקבע הארוכות ברבנות הצבאית, רבנות הקהילה, ובעיקר העמידה בראש משפחתו – את כל התפקידים הללו מילא באותה רצינות מחויכת, באותה שלמות אחראית. פטירתו בחצי ימיו הותירה חלל גדול בכל המעגלים שבהם פעל, ובעיקר אצל בני משפחתו, שכיבדוהו בחייו וכיבדוהו במותו בספר זה, שאת חלקו הספיק לכתוב בעצמו ואת השאר השלימו הם.

כך לגבי פרשת ראה, הוא מדגיש את דברי חז"ל והראשונים על היותו של מקום השכינה תמיד מכוסה, עלום, "המקום", מתאים להדרגה המיוחדת הראויה כדי להגיע אליו ולנגוע בקצהו ולבנות עליו את בית ה' – כאשר תהיה האומה כולה מוכנה לכך. הספר נחתם בדברי זיכרון והספד. תנצב"ה.

*****

היא שיחתי.

לקט משיחות הרבי מלובביץ' לפרשיות השבוע ומועדי השנה.

עם ביאור מאת מעין הנדלר.

ירושלים, מעיינותיך, תשע"ז. 2 כרכים

(toratchabad@neto.net.il)

בין השופרות הרבים שדרכם יוצאת לאור עולם תורת הרבי מחב"ד זצ"ל, נמצאים הגיליונות 'ליקוטי שיחות' באחד המקומות הראשונים. הם מלאים פשט ורמז ודרש וסוד סביב הפרשה ורש"י, הדרכות מעשיות פרטיות וציבוריות, ועולם שלם של חיים חסידיים, שבמרכזם הבורא ועבודתו. כדי להעביר את התוכן המיוחד של ההדרכה לחיי דבקות בה' לציבור הרחב נכתב ספר זה, ובו עיקר התוכן מובא סביב פרשת השבוע מתוך הליקוטים הנ"ל, עם הסברים והדגמות והדגשת עיקרי הדברים, שיחה אחת וביאוריה לכל פרשה, בעיצוב עדין ומיפתוח מפורט.

*****

ריח גן עדן.

ריחות, בשמים וקטורת במסורת היהודית.

רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ז. 348 עמ'

(03-5318575)

הרב ד"ר א"א שמש מלמד כבר שנים רבות באוניברסיטת אריאל ובמוסדות נוספים על מורשת ישראל וגם על הריאליה והטבע שסביב העם והארץ. הוא כבר עסק בספרים ומאמרים רבים בענייני הריח, אחד החושים הפחות משמעותיים לכאורה בחיי היומיום שלנו, שדווקא בענייני רוח ותרבות של קודש ושל חול הוא בעל נפח משמעותי.

דורות רבים היו חומרי הריח יקרים מאוד, ואף גרמו למלחמות מחד ולגילויי עולם מאידך. בספר זה הוא מקיף באופן בהיר וממצה את כל מה שיש לדעת על הריחות השונים בכל הדורות, על ההתייחסות המיוחדת אליהם, על תפקידם, על דרכי ייצורם והובלתם, על חשיבותם וערכם הכלכלי והתרבותי ועוד ועוד, לא השאיר ד"ר שמש אבן שלא הפכה בתחום הזה.

בט"ו פרקים הוא מגדיר ומסביר מונחי יסוד, עוסק בדרכי הייצור וההתקנה של חומרי הריח במהלך ההיסטוריה, מתאר את השימוש בהם במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי, מפריד בין חומרי ריח שיש לברך עליהם על פי ההלכה ובין כאלו שאין לברך עליהם מסיבות שונות – מפני שהם קשורים לעבודה זרה או מפני שמקורם אינו מכובד דיו ועוד, סוג הבישום הנשי המשובח וסוג הבישום המגונה, משמעויות וסמלים של הריחות במסורת היהודית – עם השוואה למנהגי העמים, שימוש בריחות טובים לענייני קדושה ומצוות ולהבדיל למנהגי פטירה וקבורה, ועוד. ספר מלא וגדוש.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com