מסגד אל אקצא
מסגד אל אקצא Photo by Haytham Shtayeh/Flash90

המועצה האסלאמית העליונה בירושלים שוללת כל זיקה דתית או היסטורית של העם היהודי להר הבית, אותו היא מכנה מסגד אל-אקצה.

בהודעה שפרסמה המועצה נאמר כי שטח מסגד אל-אקצה משתרע על 144 דונם והוא שייך אך ורק למוסלמים על פי החלטה של אללה מאז עלייתו של מוחמד לשמיים ועד יום הדין.

"המוסלמים לא יוותרו על גרגר אדמה שלו (מסגד אל-אקצה) שכן הוא חלק מהאמונה של שני מיליארד מוסלמים ברחבי העולם וללא מוסלמים אין זיקה לאל-אקצה לא בעבר ולא בעתיד ואין הכרה בזכות כלשהי שלה היהודים בו", צוין בהודעה.

"אל-אקצה נשגב יותר מהחלטות בתי המשפט, ממשלות והכנסת הציונית והוא אינו נתון למו"מ, למקח וממכר, לוויתורים ולהבנות כלשהן" הוסיפו הבכירים המוסלמים.