בישיבת רמת גן נפתח הערב (חמישי) באירוע חגיגי כולל דיינות ציוני דתי חדש.

הכולל, בראשות רב העיר רמת גן הרב יעקב אריאל וראש מכון צורבא מרבנן וראש בית המדרש בישיבת רמת גן הרב בן ציון אלגאזי, התחיל את פעילותו בראש חודש אלול השנה עם עשרה אברכים.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אמר בטקס, "אנו עומדים היום בבית המדרש וזכיתי להעביר שיעור היום פה בישיבה. כאן בבית המדרש עמלים בתורה, בלימוד של תורת חיים. אנו בודקים אפשרות להיכנס למבחנים של הדיינות עם שולחן ערוך, ולא רק עם ש"ס וראשונים, כי בשביל דיינות צריך שכל ישר ולחיות את הדברים, ולא רק לצטט את השולחן ערוך".

רב העיר רמת גן הרב אריאל אמר בטקס, "ברוך השם מתרבים בתי דין לממונות במדינה שלנו, בתי הדין התורניים זריזים מאד, בלי הוצאות כספיות. אני מאחל למשפחה התורמת שיזכו ל'ושמחת בכל הטוב' ולאברכים שיגדלו בתורה ויהיו פוסקים גדולים".

הרב בן ציון אלגאזי הוסיף "כל דבר שרצינו לפרוץ את גבולות הקודש יותר בישיבה, תמיד הרב יהושע תמך בנו ועודד אותנו, וזו הגאולה, לפרוץ עוד ועוד את גבולות הקודש. חיבור של צדקה של משפחת התורמים ביחד עם דין, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב".

מנהל הישיבה אורי פינסקי ציין כי אחד מהאברכים חסר, בשל שירות מילואים קרבי, "אין סמלי מזה שאחד האברכים בשירות מילואים, כולל דיינות שמשלב ספרא וסייפא".

ראש הישיבה הרב יהושע שפירא התייחס בדבריו לטענות להדתה בתוך מערכת החינוך, "אנחנו עוסקים בהדתה, אבל אנחנו לא עוסקים מספיק. הקרן החדשה לישראל החליטה להילחם בהדתה, והם מזהים נכון, כי יש כאן מהפכה של עולם החול שמתרומם אל הקודש".