האדמו"ר מויז'ניץ: דין שבת כדין כיפור

בנאומו ב'סעודה שלישית' ביקש האדמו"ר מויז'ניץ מחסידיו להתחזק בשמירת השבת כדי להשפיע על האוכלוסיה הכללית.

מיכל לוי , י"ט באלול תשע"ז

להתחזק בשמירת השבת. האדמו"ר מויז'ניץ הרב מנחם מנדל הגר
להתחזק בשמירת השבת. האדמו"ר מויז'ניץ הרב מנחם מנדל הגר
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

המאבק על השבת: במהלך 'סעודה שלישית' התייחס האדמו"ר מויז'ניץ, רבי מנחם מנדל הגר, לכינוס מועצות גדולי וחכמי התורה ביום חמישי האחרון וביקש מחסידיו להתחזק בשמירת השבת כדי להשפיע על האוכלוסיה הכללית.

"גדול הוא הכאב נוכח הפרצות בשמירת שבת קדשנו ברחבי ארץ הקודש, והחי יתן אל לבו, להגביר ולהאדיר את אימת שבת בקרבנו, ציבור נוטרי ליום השביעי, בהכנה דרבה לקראת שבת, להיות מהממהרים לבוא ולעשות את השבת בהתרוממות הנפש, ועל ידי זה ישמעו רחוקים ויבואו ויתעורר ליבם להרגש קדושת השבת ושמירת חומותיה", אמר האדמו"ר.

בדבריו טען כי כשם שביום כיפור נוהגים החילונים שלא לחלל את החג, כך יש להגביר את המודעות אודות קדושת השבת.

"הנה המציאות מוכיחה שהיום הקדוש יום הכיפורים, נשמר בפרהסיא על ידי כל שכבות הציבור, כל הכבישים שוממים והחנויות ובתי העסק מושבתים ובתי הכנסיות מלאים וגדושים, זאת יען שבקרב שלומי אמוני ישראל גדול הוא הפחד והיראה נוכח יום הדין, ובהיות כל ישראל ערבין זה בזה, מחלחל הפחד אל לבבות כולם ומשפיע עליהם, לפי השגתם. מה שאין כן לגבי שמירת שבת, אשר אכן כמובן שומרים אותה כהלכתה, אך נקודת הפחד, הרגש והרוממות חסרה", אמר.

בשיחה לחסידיו קרא האדמו"ר לנוכחים להתחזק בקדושת השבת ובכך להקרין על הציבור החילוני. "נקבל איפוא על עצמנו להיות מעלין בקודש באיכות שמירת השבת, לנצל את שעותיה ולעורכה כיום מנוחה וקדושה, להרבות בשירות ותשבחות לאל חי בהשתפכות הנפש, לשפוך לב כמים בתפילותיה ולהאיר את נעימות זיוה בקרב בתינו וצאצאינו, שיחושו גם הם טעם שבת, טעם קרבת אלקים, ובכך נפעל את פעולתנו למען אחינו בני ישראל הנתונים בשבי היצר, להעיר לבם אל המתנה הטובה אשר העניק השם יתברך לבניו עם קרובו", אמר.