מי יהיה אחראי על פתיחת הקברים?

מחלוקת בסוגיית הפיקוח ההלכתי על פתיחת קברי ילדי תימן מזרח ובלקן מונעת את המשך קידום החקיקה בנושא.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ט באלול תשע"ז

מי יהיה אחראי על פתיחת הקברים?-ערוץ 7
הפסיקה את הדיון. ח"כ נורית קורן
צילום: חזקי ברוך

יו"ר הועדה הפרלמנטרית לחקירת היעלמות ילדי תימן מזרח ובלקן, ח"כ נורית קורן (ליכוד) הפסיקה בצהריים (ראשון) דיון בהצעת החוק שתאפשר את פתיחת קברי הילדים.

הדיון הופסק לאחר שחברי הכנסת החרדים התנגדו לפתיחת קברים שלא בפיקוח הלכתי הדוק על כל פתיחת קבר.

קורן התייעצה עם היועצת המשפטית של הועדה והציגה לח"כים החרדים פסק הלכה של הרב לאו שמאשר את המהלך.

חברי הכנסת החרדים הבהירו שפסק ההלכה איננו מספק, וטענו כי חייב להיות אישור ופיקוח על כל פתיחה של קבר.

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) אמר בדיון, "איפה ההורים של אותם ילדים שעכשיו הולכים לטלטל אותם? הולכים לטלטל פה ילדים שנקברו באותו מקום ללא כל קשר לילדי תימן. הילדים הללו נפטרו ונקברו ועכשיו מטלטלים אותם. באיזו רשות ערכית ומוסרית אנחנו יכולים להוציא אותם מקברם?".

מקלב התייחס לטענה לפיה ישנה חוות דעת בנושא מטעם הרב לאו ואמר, "לאחר בירורים שעשינו יש פער גדול מאוד בין חוות הדעת ההלכתית למה שאתם הולכים לעשות. אין לנו בעיה עם מה שקורה היום, אנחנו לא מנסים לשנות את החוק. חברות הקדישא והרבנות הראשית, כולם מתנגדים לזה".

לדבריו, "הנושא של פתיחת קברים אין לנו בעיה עם הנושא בכללותו. אנחנו מחויבים לכבוד המת. לא מדובר פה רק ברשות להקים מצבה אלא בלקיחת דגימות מתוך הקברים הללו".

ח"כ מקלב הציע פשרה לפיה בדיון בבית המשפט יביאו את חוות דעת בנושא כבוד המת לדיון, "גם בפסק ההלכה שקיים מדובר בזה שיהיה פיקוח הלכתי הדוק על פתיחת הקברים, גם בפסק הדין של הרב עובדיה מדובר רק על זיהוי ולא על נטילת דגימות מתוך הקברים, ההנחיה צריכה להיות לפני כל פתיחת קבר".

בתגובה לדברי מקלב מסרה ח"כ קורן, "אדגיש ואומר כי נוסח הטענות חסר כל שחר ואף מטעה. אלו הן הצהרות שווא והוצאת דברים מהקשרם. כאישה שגדלה והתחנכה בבית דתי, מכבדת את הדת וערכיה, אני מתנהלת לאורך כל הליך החקיקה בגיבוי פסקי הלכה גרידא ובד בבד, פועלת ביתר שאת להשגת פסק הלכה כולל, שייתן מענה לכל הסוגיות ההלכתיות שעשויות להתעורר ביישום החוק. זאת בהלימה מוחלטת עם ערכי הדת כפי ששבתי והצהרתי בפתח כל אחד מהדיונים שנערכו בנושא".

לדבריה, "הצעת החוק אומרת מפורשות, שבית המשפט שידון בבקשה לפתיחת קבר, יהיה חייב לבדוק את הפגיעה בכבוד המת. כמו כן, הצעת החוק מחייבת כי פתיחת הקבר תתבצע בהנחייתו ההלכתית של רב שימונה על ידי הרבנות הראשית בישראל".

"בל נשכח, כי בפרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן התבצע פשע מאורגן. המטרה שעומדת לנגד עיניי היא להביא לגילוי האמת בפרשה האיומה וכל עיכוב בקידום הצעת החוק, מהווה פגיעה ישירה וקשה במשפחות שנאבקות מזה שנים, בדם ויזע, לפתיחת קברי הילדים. הצעת החוק מקדמת את זכותן של המשפחות לחקר האמת והזכות לדעת האם יקירם אכן מת וקבור במקום שצוין", הוסיפה קורן.

"אני מאוד מופתעת מהדברים, נעשה פה רעש על לא כלום. החוק אינו סותר את ערכי הדת וניתן לקרוא זאת בנוסח הצעת החוק. לא זו בלבד, נוסף לפסקי ההלכה הקיימים, אדגיש כי קיבלתי את ברכתו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, לקידום הצעת החוק ובנוסף אזכיר שהשר אריה מכלוף דרעי, הביע את תמיכתו ביוזמה באופן גלוי לכל. על אף כל זאת ולאור האמור, אני מזמינה את חברי, ח"כ אורי מקלב, להביא לשולחני הצעה לנוסח, על מנת שנוכל לעבור את המשוכה בהקדם, להעביר את הצעת החוק במושב הקרוב ובכך להביא בשורה ותקווה למשפחות", ציינה קורן.