קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב מנחם פרומן ז"ל, רבה של תקוע שנפטר לפני ארבע שנים, היה אישיות מיוחדת במינה ודמות רבנית ססגונית.

הרב יואל קטן , כ"ג באלול תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

תן לי זמן.

רעיונות על ציר השנה ומרחב הארץ.

הרב מנחם פרומן.

עורך: שלמה ספיבק.

ירושלים, מגיד, תשע"ז. 232 עמ'

(02-6330530)

בחייו ולאחר מותו מבטאות שיחותיו על נושאים שונים והגותו המקורית שיח ייחודי, שמשלב קפדנות הלכתית-מסורתית עם מבט ליברלי ומכיל, ויניקה מתורת קדמונים עם קבלת גישות חדשות ומחודשות. בספר זה ליקטו אלמנתו והעורך דברים שכתב ואמר במועדים שונים סביב מועדי השנה, ונוספו גם דברים על יום הזיכרון לרצח רבין ועל 'חג הפועלים' האחד במאי. אשתו מספרת שחוויות החגים של הרב כללו שמחה ויראה, וכך זכורות התפילות במניין שלו בכותל המערבי בהושענא רבה, כולל צעקות "מים", "מים" ו"הושע נא" שהרעישו את כל הרחבה.

הספר מתחיל בקשר העמוק שבין עונת הסתיו לעונת התשובה המתקרבת, ונגמר בחיבור המתבקש בין סוף הקיץ והסתיו, אשר מגיעים בקצה מעגל השנה, לחגי הגאולה ומסתיימים בשבע הפטרות הנחמה ממש לקראת ראש השנה. ספר מיוחד של איש מיוחד.

***

מקרא העדה.

חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה.

בראשית חלק א.

אליהו גרינצייג.

ירושלים, תשע"ז. תקסד עמ'

(02-5712702)

הרב גרינצייג שליט"א ידוע כאחד מתלמידי החכמים הבולטים בירושלים, וכאיש של למדנות והלכה.

הרבה ממה שמשוקע בכרכי 'אוצר מפרשי התלמוד' של 'מכון ירושלים' יצא ממנו, וכך השתתף גם בפרויקטים תורניים-ספרותיים אחרים. תלמידיו ובני משפחתו החלו לאחרונה לאסוף דברים שכתב ושאמר על פי סדר פרשות השבוע, ומדובר בכעשרים פרקים על כל פרשה.

כך למשל בפרשת בראשית הנושאים הנידונים הם כיבוש מלחמה, אמירה לגוי בשבת, למה באמת היום הולך אחר הלילה, גדרי מצות פרו ורבו, "להוציא מליבם של צדוקים", פנים חדשות, שליח לדבר עבירה בבני נח ועוד רבים. הסימן האחרון בספר, סי' ק בסוף פרשת חיי שרה, עוסק בהעברת הירושה, בעקבות שטר המתנה שקיבל יצחק מאברהם על כל נכסיו, מה שאינו מתאים לאיסור העברת ירושה מבן אחד לבן אחר. הדרשה הזאת עוברת ניתוח הלכתי מקיף, כולל דיון בדיני ירושת בן משומד ועוד.

***

שיג ושיח.

קריאות חדשות בפרשת השבוע.

בראשית-שמות.

הרב יונתן זקס.

ירושלים, מגיד, תשע"ז. 291 עמ'

(02-6330530)

הרב פרופ' לורד יונתן זקס שימש שנים רבות כרבה הראשי של אנגליה, ועשה לו שם במנהיגותו, באצילותו ובנועם שפתותיו.

בעולם הרחב הוא נחשב היום כאחד המייצגים החשובים ביותר של תורת ישראל. למרות גישתו החדשנית הוא נאמן למקורות ולרוח חז"ל, ודבריו מוצאים חן בעיני כל שומעיהם. הרבה כבר כתב ופרסם, ובספר זה נלקטו דבריו על פרשות השבוע, שלוש שיחות לכל פרשה.

בפרשת בראשית הוא מנסה להסביר בין השאר מה ידעו ומה לא ידעו אדם וחוה לפני החטא ולאחריו, ומה ההבדל בין רגש הבושה לרגש האשמה ובין מוסר חברתי למוסר יהודי. הוא מסיים פרק זה בכך שרק ההקשבה ההדדית מגשרת על התהום שבין נפש לנפש, בין עצמו לאחר ובין אדם למקום, והרוחניות היהודית היא אומנות ההקשבה.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com