שלום פלוגה א'
4 מדינות, 3 חודשים, והתחלה חדשה אחת

הצטרפו למסע המרגש של ארבעה חיילים מרחבי העולם, מרגע הגיוס ועד לסיום קורס העברית במחו"ה אלון.

ערוץ 7 , כ"ח באלול תשע"ז