מסגד אל אקצא
מסגד אל אקצא צילום: Nati Shohat/FLASH90

עיכרמה סברי, דרשן מסגד אל-אקצה, מאשים ארגונים יהודיים "קיצוניים" במלחמה משפטית שנועדה להביא למימוש הריבונות הישראלית במסגד אל-אקצה.

בדרשת יום השישי אמר סברי, כי הסכנות למסגד ולאתרים האסלאמיים בירושלים עדיין קיימות, ובכללן סגירת בית התפילה באב אל-רחמה שהוא לדבריו חלק בלתי נפרד ממסגד אל-אקצה, והתלונות שהגישו הארגונים היהודיים נגד מחלקת ההקדשים והמוסדות הדתיים במסגד אל-אקצה.

"הכיבוש חותר בדרך זו להחזיר את הכדור פעם נוספת ובדרך אחרת כדי לכפות את הריבונות באמצעות החלטה של בית המשפט הציוני כדי להביא למימוש השליטה על אל-אקצה", אמר סברי כמצוטט בעיתון "פלסטין".

סברי חזר על פסק ההלכה שפרסם ולפיו מבחינת האסלאם אסור ללמד על פי תוכניות הלימודים של ישראל בבתי הספר בירושלים בגלל שספרי הלימוד האלה מנוגדים לדת האסלאם ולערכים האסלאמיים, כל שמלמד, לומד או שולח את ילדים לבית ספר שבו מלמדים את תוכניות הלימודים האלה הוא בגדר חוטא, אמר.