ישראל תיתן מענה לעגונות מכל העולם

לראשונה תיתן המדינה מענה לנשים עגונות בכל תפוצות העולם היהודי - גם אם אינן אזרחיות ישראל.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ב' בחשון תשע"ח

הרב שמעון יעקובי עם הרב יצחק יוסף
הרב שמעון יעקובי עם הרב יצחק יוסף
צילום: דוברות בתי הדין הרבניים

לראשונה מדינת ישראל תיתן מענה לנשים עגונות בכל תפוצות העולם היהודי וכן לגברים הנמצאים במצב דומה - גם אם אינם אזרחי ישראל. היום הופץ תזכיר חוק ממשלתי המקנה סמכות בינלאומית לבתי הדין הרבניים במקרי עגינות.

בשורה נוספת ניתנת גם לנשים וגברים יהודיים, רובם עולי חבר העמים, שהקשר עם בן זוגם בחו"ל אבד ועד היום לא ניתן היה להתיר את נישואיהם. כעת התיקון בחוק מציע אפשרות להתרתם ולפתיחה בחיי נישואין חדשים.

עד היום מדינת ישראל הייתה מוסמכת לטפל באמצעות בתי הדין הרבניים רק במקרי עגינות שבהם יש לשני בני הזוג או לפחות לאחד מהם אזרחות ישראלית או תושבות בארץ.

לכן, ברחבי העולם נשים ללא אזרחות ישראלית מסורבות גט נותרו ללא מענה כאשר לא ניתן להפעיל נגד הבעל סנקציות, גם לא במקרים בו הוא היה מגיע לישראל.

ועידת רבני אירופה בראשות הרב פנחס גולדשמידט, נשיא הוועידה ואב בית הדין במוסקבה, פנתה להנהלת בתי הדין הרבניים לצורך מציאת פתרונות לנשים עגונות אלה, ומכאן באה יוזמת בתי הדין עם הצעת החוק הממשלתית.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "ועידת רבני אירופה וגורמים נוספים העלו את הקושי הקיים במצבים בהם בני זוג שנישאו לפי דין תורה ברחבי העולם, נמנעים מלהתיר את נשותיהן ומשאירים אותן עגונות ללא אפשרות להינשא מחדש, תוך שבחלק מהמקרים הם אף מתעלמים מפסיקתו של בית הדין המקומי, בהעדר סמכות שיפוט לבית הדין המקומי לחייב את הבעל בגט ולהטיל עליו סנקציות על מנת שייתן גט לאשתו".

עוד נכתב כי "מרכזיותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי וחשיבותה בחיי היהודים בעולם אל מול חוסר היכולת של נשים יהודיות ברחבי העולם למצוא פתרון לבעיות של סרבנות גט ועגינות, מצדיקים מתן סמכות זו לבית הדין הרבני בישראל".

השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי שיבח את היוזמה ואמר, "אני מברך את בתי הדין הרבניים שפועלים באופן נמרץ וללא פשרות למציאת מזור למצוקת הנשים העגונות על ידי הרחבת סמכות בתי הדין ליהדות התפוצות גם אם אינם אזרחי המדינה. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי וככזו עליה לספק סעד לכל יהודי באשר הוא בכל מקום בעולם".

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, ביקש להודות לכל הגופים והגורמים ששיתפו פעולה בקידום תזכיר חוק חשוב זה: "מהלך זה הינו צעד משמעותי והכרחי לנשים רבות בעולם אשר ייתן מענה למצקותיהן ועגינותן. התיקון המוצע יאפשר לנשים וגברים אלו לסיים מערכת נישואין כושלת, להתיר את עגינותם ולפתוח דף חדש בחייהם".