הרבנים החרדים מתנערים מהפגנות "הפלג"

לאחר מכתבו של הרב קנייבסקי, פורסם הבוקר מכתבם של רבנים מובילים נוספים מהזרם הליטאי המגנים את ההתפרעויות.

בן שאול , ד' בחשון תשע"ח

הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים
הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לאחר מכתבו של הרב חיים קניביסקי נגד מפגיני 'הפלג הירושלמי', פורסם הבוקר (ג') מכתבם של רבנים מובילים נוספים מהזרם הליטאי המגנים את ההפגנות האלימות.

הרבנים כותבים "הננו בזאת בפנייה נרגשת לרבבות עמלי התורה ובניה השוקדים על תלמודם בהיכלי הישיבות הקדושות ובכוללי האברכים, לחזור על הדברים הפשוטים בדרך התורה שמסורה בידינו, כי מחובת כל בני התורה יראי השם וחושבי שמו לחזק את יקרת ערך התורה הקדושה ולהוסיף חיזוק בשקידת הלימוד בהיכלי התורה מתוך יראת שמיים טהורה העומדת לעד.

''וכן לשמור בכל משמר שלא להיגרר בשום דרך שהיא אחר מעשים שאינם מדרך התורה, ש'עוזבים מקור מים חיים' וגורמים לחילול שם שמיים בפרהסיה בהשפלת כבוד לומדי התורה וחכמיה", כתבו הרבנים במכתבם שפורסם הבוקר בעיתון הליטאי המרכזי 'יתד נאמן'.

בדריהם התייחסו הרבנים לביזוי ראש ישיבת 'אור ישראל' הרב יגאל רוזן. "הגדילו באחרונה עשות בהפרעה להרבצת התורה וביזוי גדולי מוסריה ומנחיליה. עלינו לרחם ולהתפלל על אותם טועים שישובו בתשובה. ותקוותנו כי מתוך תוספת חיזוק על ידינו בלימוד התורה וספרי מוסר יתערה על כולם רוח טהרה ויקויים בנו הייעוד, ומלאה הארץ דעה את השם".

כאמור, לפני ימים אחדים תקף הרב קנייבסקי בחריפות את 'הפלג הירושלמי' וכינה את חלקם 'ריקים ופוחזים'.

"שמעתי ותרגז בטני אשר בזמן האחרון כבוד התורה מושפלת עד שאול תחתית על ידי כמה ריקים פוחזים שבזו אחד מגדולי מרביצי התורה בדורינו שליט"א בהתנפלויות שונות שאי אפשר להעלות על הכתב, כצאן אשר אין להם רועה, רק יראת אלקים במקום הזה וגו' אוי לנו שכך עלתה בימינו", כתב.