תליון ראש היודנרט מוצע למכירה פומבית

תליון כסף שהוכן לכבודו של מרדכי חיים רומקובסקי, ראש היודנרט בגטו לודז', יימכר במכירה פומבית בירושלים.

חיים לב - ערוץ 7 , ד' בחשון תשע"ח

תליון ראש היודנרט מוצע למכירה פומבית-ערוץ 7
התליון העתיק
צילום: בית המכירות הפומביות ווינרס - winner’s

תליון כסף יצוק וחקוק העשוי ביד אמן, שהוכן לכבודו של מרדכי חיים רומקובסקי, ראש היודנרט בגטו לודז', שדמותו שנויה במחלוקת, יימכר הערב (שלישי) במכירה פומבית בירושלים.

תליון מפואר זה מהווה עדות היסטורית לאופיו של רומקובסקי, שראה לנכון לנהוג בגינונים הראויים ל'נשיא' מורם מעם העומד בראש הממשל ה'עצמי' בגטו.

התליון הגיע לידי יעקב צבי יוסקוביץ ששהה בזמן המלחמה בגטו לודז', שרד את המלחמה, אושפז בהמשך בבית חולים בטרזינשטט והועבר משם חזרה ללודז'. מששב לאיתנו יצא לחפש כתבי יד חסידיים נדירים שהטמין בבית העלמין בלודז' בזמן המלחמה. הוא עלה לארץ והתגורר בתל אביב.

ישנן מספר השערות כיצד הגיע התליון לידי יוסקוביץ. יתכן שהוא מצא אותו אגב חיפושיו בגטו לפני שגורש מהגטו או לאחר שחזר למקום הגטו לאחר השחרור, ויתכן שקנה אותו בהמשך.

מרדכי חיים רומקובסקי היה ראש היודנרט בגטו לודז' לאורך כל תקופת קיומו של הגטו. הנאצים דאגו לבודד את גטו לודז', להרעבת תושביו ולשדידת רכושם, ורומקובסקי שהעריך שהסיכוי היחיד של הגטו לשרוד הוא בכך שינוצל כח העבודה היהודי, יזם את הפיכת הגטו למרכז מפעלי עבודה. הוא ניהל את הגטו באופן ריכוזי ללא מיצרים, והנהיג בו משטר עבודה תקיף.

צילום: בית המכירות הפומביות ווינרס - winner’s

החל מסוף שנת תש"א הגרמנים הטילו על רומקובסקי לארגן את רשימת המגורשים מן הגטו למחנה ההשמדה חלמנו, במסווה של ישוב מחדש והעברה למחנות עבודה. ועשרות אלפי יהודים גורשו להשמדה בחלמנו על פי רשימות שהכינו רומקובסקי ואנשיו.

בחורף תש"ב נדרש רומקובסקי לארגן גירוש של ילדים וזקנים שאינם כלולים בכח העבודה, והוא נשא בפני הגטו נאום ובו הצדיק את הסכמתו לקבוע את רשימת המגורשים, על מנת להציל את בעלי מרב הסיכויים לשרוד.

משהוחלט על חיסול הגטו בשנת תש"ד, עם התקרבות הצבא האדום לעיר, נדרש רומקובסקי להכין רשימה של אלפי מגורשים, שיועדו להשמדה בחלמנו. קצב הגירוש לא סיפק את הגרמנים, והם החלו בגירוש מהיר של יהודי הגטו לאושוויץ, בטרם תתחדש המתקפה הסובייטית.

רומקובסקי גורש גם הוא להשמדה באושוויץ בסוף תש"ד. גישתו של רומקובסקי, לצד רדיפת השררה ופולחן האישיות שלו תוך התנהלות כוחנית כלפי יושבי הגטו, הפכו את דמותו לשנויה במחלוקת. יש שרואים בו בוגד ומשתף פעולה עם הנאצים, שדיכא את התנגדות יהודי הגטו כשהוליך אותם שולל.

מנגד יש שטוענים שיש להבין את הנסיבות הקשות בהן פעל, ואת מאמציו שהביאו להמשך פעילותו של הגטו עד לשנת תש"ד, והיו מאפשרים את הצלתם של עשרות אלפי היהודים שנותרו בגטו, אילו רק התקדמו הסובייטים בקצב מהיר יותר.