כץ הציג לנתניהו מתווה ביטוח סיעודי

המתווה יכלול ביטוח סיעודי אוניברסלי אשר יתבסס על הביטוחים הסיעודיים שמשווקות קופות החולים ויחליף את הביטוחים הקבוצתיים שבוטלו.

ערוץ 7 , ט' בחשון תשע"ח

כץ הציג לנתניהו מתווה ביטוח סיעודי-ערוץ 7
מציג מתווה. השר חיים כץ
צילום: מרים אלסטר. פלאש 90

שר העבודה והרווחה חיים כץ הגיש היום לראש הממשלה בנימין נתניהו את המתווה המוצע על ידו להחלת ביטוח סיעוד ממלכתי חובה לכל אזרחי ישראל.

לדברי השר כץ, "בתחום הסיעוד קיים כשל חמור ורב שנים. הסיעוד אינו נכלל בסל הבריאות והאחריות לטיפול בחולה הסיעודי, מוטלת על בני משפחתו. עלויות טיפול אלה מצטברות לכדי הוצאה של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף למעלה מכך".

לדבריו, "מדובר בסכומי עתק שרבות מהמשפחות אינן מסוגלות לעמוד בהם, ובאיום ממשי שעלול להביא להידרדרות ואף לקריסה כלכלית של התא המשפחתי. מדינת ישראל נדרשת לקחת אחריות ולבנות מערך תומך המסייע בפתרון הבעיה הכספית הכרוכה בטיפול הסיעודי, כ- 3.5 מיליון אזרחים שאינם מבוטחים בביטוח סיעודי כלשהו, אף לא בביטוח הסיעודי הקבוצתי העומד להתבטל, ואין בידיהם כל הגנה שתבטיח את עתידם והטיפול בהם במקרה של מצב סיעודי".

"סביר להניח שמרביתם הם בעלי הכנסה נמוכה שאינם מסוגלים לשלם אפילו את פרמיית הביטוח הזו, הנחשבת זולה באופן יחסי או כאלה שסובלים מבעיה רפואית בגינה לא מאפשרת חברת הביטוח את קבלתם לביטוח", ציין כץ.

עוד הוסיף השר כץ, "למעלה ממיליון אזרחים שמו את יהבם על ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהוצעו להם בעיקר דרך מקומות העבודה, אולם בהתאם להנחיית רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, אלה עומדים להסתיים בסוף השנה הנוכחית, תוך שסיומם מעמיד את המבוטחים, ובתוכם מאות אלפי מבוגרים, אל מול שוקת שבורה וללא כל פתרון אמיתי, וזאת לאחר ששילמו במשך שנים ממיטב כספם עבור הביטוח, אולם זה מבוטל דווקא בהגיעם לגיל מבוגר, ובתקופה בה הם זקוקים לו יותר מאי פעם".

"הנני מבקש ממך, אדוני ראש הממשלה, להעלות לאישורה של הממשלה את בקשתי למנות מיידית ועדה ממלכתית המורכבת ממומחים בנושא מורכב זה ומנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, אשר יידרשו לגבש מתווה ישים להחלת ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים ויביאו לאישור הממשלה ובעקבות אישורה לחקיקה מהירה על ידי הכנסת", חתם כץ את הפנייה.

כדי שדיוני הועדה יהיו ממוקדים וכדי שתוכל להגיש המלצותיה בהקדם האפשרי, הציע השר חיים כץ כי הוועדה תתבסס על המתווה הבא:

1. ביטוחי הסיעוד הקיימים של קופות החולים, בהם מבוטחים כבר כיום כ- 4 מיליון אזרחים, יהוו את הבסיס והערוץ הביטוחי לביטוח הסיעוד הממלכתי

2. לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות להצטרף לביטוח סיעודי מהסוג הקיים כיום בקופה בה הוא חבר, גם אם חברת הביטוח המבטחת את חברי אותה קופה ו/או קופת החולים סירבו לבטחו עקב גילו ו/או מצב בריאותו ו/או מסיבה אחרת כלשהי. יוקם "פול" (כדוגמת ה"פול" בביטוח רכב חובה) אשר יבטח בביטוח סיעודי כל תושב שחברת הביטוח של הקופה בה הוא חבר סירבה לבטחו. ה"פול" יבטח את התושבים הללו בתנאים זהים לאלה הנהוגים בקופות החולים.

3. כל תושב יהיה חייב לרכוש ביטוח סיעודי הכולל כיסוי ביטוחי הנהוג כיום בביטוח לחברי קופות החולים ויהיה חייב בתשלום בגינו.

4. יקבע בחוק שפרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה לפי הסיכון האישי של המבוטח אלא תתבסס על מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל כנהוג כיום. תעריפי הביטוח יפוקחו ומבנה פרמיות הביטוח יוגדר באופן שיבטיח את המשכיותו ומבלי ששינויי המחיר עם הגיל, יהוו איום לכך שמבוגרים לא יוכלו לעמוד בתשלומים, עקב הפרמיה הגבוהה אותה הם נדרשים לשלם.

5. יקבע בחוק שתוכניות הביטוח הסיעודי המוצעות לחברי קופות החולים תהינה אחידות הן במבנה הכיסוי הביטוחי וסכומי הביטוח (בדומה לקיים היום), הן בפרמיית הביטוח והן בניהול האקטוארי שלהן.

6. בדומה לנהוג ב"פול של ביטוחי רכב חובה, הפסדי ה"פול" של הביטוח הסיעודי יחולקו בין חברות הביטוח הרלוונטיות, באופן יחסי לחלקם בביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים ומאפיינים נוספים של אוכלוסיית המבוטחים אצלם, כדוגמת גיל ומגדר.

7. לצד פרמיית הביטוח שישלמו המבוטחים, יועלה מס הבריאות בשיעור שייקבע, המוערך בכ - 0.5%-0.7%, שייגבה על ידי הביטוח הלאומי. הסכום שיגבה מהעלאה זו ישמש כולו למימון הפטור מתשלום פרמיית ביטוח סיעודי לאוכלוסייה החלשה והיתרה תועבר ל"פול" למימון חלק מהפסדיו. החלק הנותר של הפסדי ה"פול" יועמס כאמור על חברי הקופות המבוטחים בביטוח סיעודי על ידי העלאה קטנה בפרמיה שהם משלמים כיום.

8. התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות, הכיסוי הביטוחי ותעריפי הביטוח יהיו תחת פיקוח.

9. תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח הסיעודי עבורם ועבור משפחתם. עלות ביטוחם של התושבים מעוטי היכולת הללו, בביטוח הסיעודי הנ"ל, תמומן בחלקה מהעלאת מס הבריאות כנ"ל ובחלקה על ידי העמסתה על פרמיית הביטוח של שאר המבוטחים.

10. יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי, למקרה שחברות הביטוח לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה, הם בבעלות המבוטחים וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו.

11. הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

12. משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן הזכאות ל"קוד". מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי וחיובם בתשלום, כפי שנעשה במסגרת במבחן הזכאות ל"קוד". לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים עלות ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".