הערר התקבל. בית המשפט העליון
הערר התקבל. בית המשפט העליון צילום: גיל יוחנן, POOL, פלאש 90

בית המשפט העליון חייב את פרקליטות המדינה להעביר לעורכי דינו של נאשם בתיק 'תג מחיר', חוות דעת 'סודית' של השב"כ, חרף התנגדות נחרצת של השב"כ ופרקליטות המדינה.

הנאשם, קטין מאד מיישוביי בנימין מואשם בסדרת אירועים המכונים 'תג מחיר'. כחלק מחומרי החקירה אותם בכוונת המדינה להציג כנגדו במהלך משפטו, נמצאת גם חוות דעת של איש שב"כ המכונה 'מאיר', אותה סרבו בשב"כ להעביר לידי סנגוריו של הקטין, והתנו את העברתה בכך שעורכי הדין יחתמו על מסמך סודיות.

במסמך הסודיות עליו ביקש שב"כ להחתים את עורכי הדין חי הבר ועו"ד יהודה שושן המייצגים את הקטין מטעם ארגון חוננו נכתב כי "כי מסירת המסמך לאחר תהווה עבירה פלילית". עוד נכתב במסמך כי חובה על עורכי הדין לשמור את חוות הדעת בסוד מוחלט ולא למסור דבר לאיש "בין בכתב, בין בע"פ, בין ברמז או במפורש, ובין בכל דרך אחרת..", וכן כי גילויה של חוות הדעת לאחרים, לרבות בני משפחה ועובדי מערכת הביטחון עלולה לפגוע בביטחון המדינה.

עורכי הדין סרבו לחתום על מסמך הסודיות, ודרשו כי 'חוות הדעת' תועבר אליהם ככל חומרי החקירה וכמתחייב בחוק וללא כל תנאי.

עורכי הדין ציינו כי מדובר בדרישה שאינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק, וכי על השב"כ להחליט או לוותר על השימוש בחוות הדעת או להוציא תעודת חיסיון מסודרת החתומה בידי שר הביטחון כמקובל במשפטים פליליים בהם בכוונת המדינה להשתמש בחומרים אשר חשיפתם יכולה לפגוע בביטחון המדינה. בנוסף טענו עורכי הדין כי חתימה על מסמך הסודיות תפגע בהגנה על הקטין, שכן בכוונתם להתייעץ עם שלל גורמים בקשר לחוות הדעת.

בית המשפט המחוזי מרכז, דחה את דרישת עורכי הדין וקבע כי אין חובה על שרות הביטחון הכללי להעביר את חוות הדעת ללא חתימת עורכי הדין על מסמך הסודיות. עורכי הדין לא אמרו נואש, והגישו על ההחלטה ערר לבימ"ש העליון.

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון, טען עו"ד שווייצר מפרקליטות המדינה אשר ייצג את עמדת השב"כ, כי אם חוות הדעת תגיע לידי ההגנה אזי היא "חושפת את ההגנה לדרך הסקת המסקנות של השב"כ" ולכן העברת המסמך תפגע בשרות הביטחון הכללי ובמלחמתו ב'תג מחיר'. אולם, לאחר דיון, קיבל כאמור בית המשפט העליון את עמדת עורכי הדין והורה לפרקליטות למסור לידי עורכי הדין את חוות הדעת במלואה וללא כל סייג.

עורכי הדין ברכו על החלטת בית המשפט העליון "אנחנו שמחים לראות שבית המשפט העליון הביע דעתו הנחרצת, הפך את החלטת בית המשפט המחוזי ובכך הביא לכדי סיום את ניסיונות הפרקליטות והשב"כ להתערב ולפגוע בהגנת הנאשם."

בנוסף הסבירו עורכי הדין כי מדובר בהחלטה עם השלכות מעבר למשפט של הקטין "יצויין כי אין מדובר בהחלטה נקודתית הנוגעת אך ורק לנאשם זה, אלא בהבעת דעה בדבר אי-חוקיותה של תחילת מגמה, אותה אנו מזהים, שבמסגרתה כפי הנראה סבורים הפרקליטות והשב"כ כי סדרי הדין והחוקים אינם נוגעים להם".

"צריך להבין, זכותו של נאשם לניהול הליך הוגן בעניינו, כמו גם זכותו לקבל את כל חומר הראיות הקיים בתיק. זכויות אלו הינן חלק מזכויות היסוד בכל שיטת משפט מתוקנת וכל ניסיון של רשויות האכיפה לפגוע בעקרונות אלה צריכה להדאיג את כולנו. אנו תקווה כי החלטה זו תעשה לכך סוף", הוסיפו.