המבנה המיועד להריסה ובניה מחדש
המבנה המיועד להריסה ובניה מחדש צילום: תנועת רגבים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי סיכם עם מזכ"ל האו"ם גוטרש כי בנייה נוכחית ועתידית שיבצע האו"ם בארמון הנציב תתבצע בהתאם לעקרונות דיני התכנון והבניה.

למרות זאת, מתברר כי רק לאחרונה הוציא ארגון UNTSO מכרז להריסה ובניה מחודשת של אחד מהבניינים שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי במתחם ארמון הנציב – וזאת בניגוד לחוק וללא היתר בניה מעיריית ירושלים.

כזכור, במסגרת ההליך המשפטי המוקדם, בו ביקשה רגבים צו שיפוטי לעצירת העבודות, הודתה המדינה כי עבודות הבנייה נעשו ללא אישור ואינן חוקיות. בהודעה מעדכנת שהגישה המדינה לבית המשפט העליון בחודש ספטמבר הוצהר, כי "המדינה איננה מתנערת מאחריותה וסמכויותיה על פי דין בנוגע למתחם בארמון הנציב".

המדינה הוסיפה כי בשל החסינות הדיפלומטית של האו"ם משרד החוץ פועל לפתרון הסוגיה באפיקים דיפלומטיים, וכי "פעולה במסלול זה, תביא לתוצאה הרצויה בדרך המהירה והיעילה ביותר".

המדינה טענה כי אין מקום להוצאת צו שיפוטי לעצירת העבודות הבלתי חוקיות, מאחר וראש הממשלה נתניהו סיכם עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בעת שזה ביקר בישראל בסוף חודש אוגוסט, כי שני הצדדים יפעלו לפתור את סוגיית הבניה במסגרת "דיאלוג פרקטי שיבטיח כי הבניה הנוכחית והעתידית תתבצע בהתאם לאינטרסים ולתכליות העומדים בבסיס הדינים הרלוונטיים (חוקי התכנון והבניה), תוך כיבוד חסינות האו"ם".

על בסיס הצהרת המדינה, החליט בית המשפט העליון שלא להוציא צו לעצירת העבודות, והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי בירושלים, שמחר (רביעי) צפוי לדון לראשונה בליבת העתירה.

אלא שהצהרות לחוד ומעשים לחוד. מסתבר כי בימים בהם הצהירה המדינה על 'דיאלוג פרקטי', הוציא האו"ם מכרז קבלני להריסה של מבנה דו קומתי במתחם ארמון הנציב, לשם הקמה של בניין חדש במקום, למרות שלא קיבל כל היתר חוקי לביצוע העבודות.

מסמך המכרז שהודלף לרגבים ונושא את התאריך 13 לספטמבר - שוגר היום לבית המשפט המחוזי ערב הדיון, בדרישה מחודשת לעצור את המשך העבודות. "בניגוד גמור להודעת המדינה כאילו פועלת היא בשיתוף פעולה עם האו"ם לשם הסדרת הבניה הקיימת והעתידית במתחם", ציינו עורכי הדין אבי סגל ויעל סינמון. "הרי שהאו"ם או מי מטעמו ממשיך לעשות ככל העולה על רוחו באתר בעל חשיבות היסטורית ראשונה במעלה ובונה באופן בלתי חוקי, מתוך ידיעה כי רשויות האכיפה לא ינקטו בכל הליך שהוא לשם עצירת פעולותיו הבלתי חוקיות".

לקריאת ההודעה הבהולה לבית המשפט לחצו כאן

בנוסף לעבודות הבנייה הבלתי חוקיות, המחקר שביצעה רגבים מלמד כי מטה האו"ם בארמון הנציב פלש לכאורה לשלושים דונמים של אדמות מדינה ללא אישור. ישראל הקצתה לאו"ם בשנת 1967 שטח כארבעים דונמים, אך בחלוף השנים הרחיב האו"ם את המתחם בשלושים דונמים נוספים. בעקבות העתירה צפוי בית המשפט לדון גם בסוגיית הפלישה שביצע האו"ם.