נפתלי בנט
נפתלי בנט צילום: מרים צחי

לכבוד
שר החינוך,
מר נפתלי בנט הי"ו,
שלום וברכה,

הנדון: תודה מתלמוד תורה "יסדת עוז" קדומים

בקיץ האחרון נקלענו לסיטואציה סבוכה ובעייתית. משרד החינוך הודיע לתלמוד תורה, שהתקיים בתשע השנים האחרונות בתוך מסגרת ביה"ס הממ"ד, כי לא יוכל להמשיך במתכונת זו, עקב בעיות מנהלתיות.

כך נוצר מצב, שמסגרת חינוכית שנוסדה בהכוונת ובעידוד ראשי החמ"ד, ונתנה מענה ל-120 תלמידים, נגדעה באחת. המצוקה בשטח היתה גדולה – 120 תלמידים לא יכלו לפתוח את שנת הלימודים!

מאידך, הפתרון לא נראה באופק – החמ"ד הפנה אותנו לחינוך החרדי, והחינוך החרדי מנגד טען שאינו מופקד על מוסד כשלנו. לצורך פתרון המצב נדרשו גם רצון טוב וגם יצירתיות וגמישות.

את כל זאת מצאנו בלשכתך, בניהולו המוצלח של מר טל גן צבי הי"ו, ובשיתוף פעולה עם מנכ"ל המשרד מר שמואל אבואב הי"ו.

המענה בסופו של דבר ניתן ע"י מערכת החמ"ד, בראשותו של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ הי"ו, שגילה גם הוא הרבה נכונות, מנהיגות ויצירתיות. יישר כוח לכל העוסקים בדבר!

אנחנו מברכים ומודים על מציאת הדרך לפתרון הזמני, בתקווה שבכך נסללה גם הדרך לפתרון ארוך טווח בע"ה. יזכה כבודו וצוות משרדו להמשך הפעילות החשובה למען חינוך ילדי ישראל!

בתודה ובהוקרה,
גלעד מנחם ברלין
בשם התלמידים, הצוות וההורים,
תלמוד תורה "יסדת עוז" קדומים