סגירת מעגל היסטורית

סגירת מעגל היסטורית התרחשה השבוע, כחלק מציון 70 שנים להקמת הכח האווירי העברי הראשון.

מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, אירח בלשכתו את סגן-אלוף (בדימוס) אלכסנדר ז'ילוני – ממקימי החיל, שסיפר על הקמת הכח האווירי העברי הראשון.

ב-10 בנובמבר 1947 הוקם לראשונה כח "שירות האוויר" - הבסיס עליו נבנה חיל האוויר אותו אנו מכירים כיום.

מטה שירות האוויר, כפי שכונה אז, עסק בגיוס אנשים לכוח האווירי לתפקידי המטה והחיל. המטה קיים פגישות שבועיות בראשותו של ראש המטה ובהסכם עם העירייה שדה דב עבר לשליטת השירות האווירי, והמטוסים הועמדו לשימוש השירות, אלו היו המטוסים הראשונים בכוח שלימים יהיה חיל האוויר.

האלוף נורקין אמר לז'ילוני "אני מודה לך שבאת ומאחל לך אריכות ימים, חייבים להגביר את עיסוק החיל במורשת. אי אפשר לחלום קדימה ולפתח דברים חדשים מבלי שורשים עמוקים וידיעה של תחילת הדרך, זוהי המשימה שלנו כמפקדים. שירות האוויר הכניס את חיל האוויר לדרך בה אנחנו הולכים היום".

כאן המקום לצטט מאגרת שנשלחה ב-10 בנובמבר 1947 מהרמטכ''ל דאז, יעקב דורי, ליהושוע אשל, ראש המועצה הכללית לתעופה עברית בארץ ישראל.

"מפקדת ההגנה מודיעה לך בזאת על החלטתה להקים כוח אווירי קבוע החל מתאריך מכתב זה, אשר ייקרא 'שירות האוויר'. בזאת גם מתאשרת תוכניתכם שהגשתם להקמת השירות. עליך להגיש מיד את הצעותיך למינויים ותקציב לביצוע מיידי של התוכנית", נכתב.