לא נעשה די. הולנד
לא נעשה די. הולנד פלאש 90

"ארגון הצלב האדום בהולנד נכשל בהצלת יהודים במלחמת העולם השניה", כך עולה מדו"ח מיוחד שהתפרסם באמסטרדם.

הדו"ח קובע כי ארגון הצלב האדום ההולנדי לא התגייס מספיק על מנת לעזור להציל את היהודים מציפורני הנאצים בשנות השואה.

בעקבות פרסום הדו"ח, יו"ר הסניף ההולנדי של ארגון הצלב האדום הביע את התנצלותו העמוקה על כך שהארגון לא עשה מספיק מאמצים להגן על היהודים במהלך מלחמת העולם השניה.

אנשי הארגון טענו בשנות השואה כי אינם יכולים לעזור ליהודים משום שהם לא מוגדרים כאזרחים או כשבויי מלחמה.

לדברי הארגון, הוא היה מנוע מלפעול כרצונו בארצות הכיבוש ופעולתו הותנתה בעמדתם של הגרמנים ושל הממשלות שתמכו בהם עם כיבוש הולנד בידי הגרמנים.

בפתח המלחמה התגוררו בהולנד כ־ 140,000 יהודים, בהם פליטים רבים מגרמניה ומאוסטריה. כ־ 112,000 יהודים גורשו מהולנד בשנות השואה ומתוכם שבו מהמחנות רק 5,000. כ־ 107,000 יהודים מתוך 140,000 יהודי הולנד נספו בשואה, הי"ד.