מפקדי חטיבה 7 תרגלו לוחמה מול האויב

מטרת התרגיל הייתה יצירת שפה משותפת בתחום ידיעת האויב והטכניקות הקרביות בחטיבה 7 כבסיס לפתיחת אימון החורף.

ערוץ 7 , כ"ו בחשון תשע"ח

גדוד געש (82) הוביל השתלמות פתיחת אימון למפקדי חטיבה 7, חטיבת השריון הותיקה בצה״ל.

זו הפעם הראשונה בחטיבה שגדוד מעביר השתלמות בסדר גודל כזה.

ההשתלמות שערכה כיומיים כללה יום עיוני ויום מעשי. ביום המעשי יישמו הלוחמים והמפקדים את מה שלמדו ביום העיון.

בחלק הראשון, שהתבצע ביישוב עין קינא, התבצע תרגול טקטי של לוחמה בשטח בנוי. עין קינא דימה מתחם כפרי של לחימה לצורך המחשת תמונת המצב האמיתית בגזרה הצפונית.

הלוחמים והמפקדים נחשפו לאמל״ח אמיתי של האויב, עמדות תצפית, מקומות מסתור והסוואה ובימוי האויב בשטח, מה שתרם להכרת אופן הלחימה של האויב.

בחלק השני, שהתבצע בשטחי קדריה, הכוחות המחישו טכניקות קרביות הנדרשות ללחימה כצוות קרב פלוגתי הכולל שריון-טנקים, הנדסה-D9 וח״יר- פלס״ר 7. חלק זה כלל תרגיל פלוגתי רטוב בו השתתפו המ״מים והמ״פים מארבעת הגדודים: 82, 77, 75, 603 (הנדסה) והפלס״ר.

מטרת התרגיל הייתה יצירת שפה משותפת בתחום ידיעת האויב והטכניקות הקרביות בחטיבה 7 כבסיס לפתיחת אימון החורף. זהו פתיחתו של תקופת האימון החטיבתית המהווה צעד משמעותי במוכנות של החטיבה לחירום.