סמוטריץ' ליחימוביץ':
מנעי את המחטף במשרד מבקר המדינה

ח"כ סמוטריץ' פנה ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה בדרישה למנוע מחטף במינוי לתפקיד בכיר במשרד המבקר.

ערוץ 7 , א' בכסלו תשע"ח

סמוטריץ'
סמוטריץ'
צילום: חזקי ברוך

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) פנה הערב (א') ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) בדרישה למנוע מחטף במינוי לתפקיד בכיר במשרד המבקר ולדחות את הישיבה שנועדה לאישור מינוי נציב פניות הציבור במשרד מבקר המדינה.

ח"כ סמוטריץ' אמר כי "למרות שח"כ יחימוביץ' חדשה בתפקיד, אין לי ספק שכיו"ר הועדה וכמי שמבינה את החשיבות של השקיפות השלטונית, היא לא תתן למינוי חשוב כזה לעבור בצורה לא תקינה כזו. על כולנו לשמור על כללי המנהל התקין והשקיפות גם כשזה נוגע למבקר המדינה".

  • המכתב המלא

לכבוד
ח"כ שלי יחימוביץ'
יו"ר הוועדה לביקורת המדינה

שלום רב,

הנדון: דחיית ישיבה בנושא מינוי נציב פניות הציבור במשרד מבקר המדינה

1. היום בשעות הבוקר הופץ לחברי הוועדה מייל מאת מזכירות הוועדה ובו הזמנה לחברי הוועדה לעיין במשרדי הוועדה במכתבו של מבקר המדינה ליו"ר הוועדה בעניין שבנדון ובקורות החיים של המועמד שהמבקר מבקש למנות, וזאת לקראת ישיבת הוועדה המתוכננת להתקיים בנושא מחר בצהרים.

הליך זה מעורר מספר קשיים כדלקמן:

א. ראשית, ביום ראשון מרבית חברי הכנסת אינם מצויים במשכן ועל כן הם אינם יכולים להגיע פיזית למשרדי הוועדה ולעיין בפרטי המועמד למשרה החשובה בכדי להתכונן כראוי לדיון. לכל הפחות ראוי היה שהחומרים יופצו לחברי הוועדה במייל.

ב. שנית, לא ברורה הבהילות במינוי שאינה מאפשרת פרסום פרטי המועמד, לכל הפחות לחברי הוועדה, מספר ימים מראש בכדי שניתן יהיה לברר על המועמד ולגבש עמדה עניינית באשר להתאמתו לתפקיד. גם אם חברי הוועדה היו במשכן היום והיו מעיינים בפרטי המועמד במשרדי הוועדה לא היה בידם מספיק זמן בכדי לערוך בירור יסודי בדבר התאמתו של המועמד לתפקיד.

ג. יתרה מזו, בעולם שבו השקיפות השלטונית מהווה אבן יסוד לא ברור מדוע מוטל איפול על זהותו וקורות חייו של המועמד מפני הציבור. מדוע פרטיו אינם מפורסמים לציבור ורק חברי הוועדה לבדם רשאים להיחשף לזהותו ולקורות חייו בטרם המינוי. כמדומני שאין לכך אח ורע בשום מינוי אחר לתפקיד דומה.

מדובר בתפקיד חשוב עבור הציבור ומתבקש כי זהותו של המועמד ופרטיו יעמדו בפני הציבור מספר ימים בטרם המינוי, באופן שבו אם למאן דהו יש מה להשיג על המינוי הוא יוכל לעשות זאת, הן בפני מבקר המדינה והן בפני הוועדה.

לא למותר לציין כי בעקבות פרסום זהותם של מועמדים ללא מעט משרות ציבוריות בתקופה האחרונה התקבל לגביהם מידע שהיה רלוונטי למינוי, שביותר ממקרה אחד אף הביא לביטולו. איני מצליח להבין את הסתרת זהותו של המועמד.

בתשובה לתמיהתי בעניין במייל חוזר למזכירות הוועדה, השיבה מזכירת הוועדה כי בשל 'צנעת הפרט' של המועמד הוועדה אינה רוצה לפרסם את זהותו לפני שימונה. בכל הכבוד, מדובר בתשובה מוזרה שאינה יכולה לעמוד. מועמד למשרה ציבורית מעין זו מאבד את 'צנעת הפרט' שלו בכלך הנוגע לפרטים הרלוונטיים לעניין המינוי. בשל נימוק זה ניתן היה להסתיר מהציבור את פרטיו של כל מועמד לכל תפקיד שטרם מונה, וכאמור, אין לכך אח ורע.

2. אשר על כן, אבקשך לדחות את הדיון שקבוע בעניין למחר, לפרסם הן לחברי הוועדה והן לציבור את פרטיו של המועמד, ולהמתין מספר ימים ממועד הפרסום ועד לאישורו בוועדה.

3. אישור המינוי במחטף ומבלי שלחברי הוועדה ולציבור תהיה האפשרות האמיתית לבחון אותו ברצינות ולהביע דעתם בטרם האישור יטיל צל כבד על המינוי ויפגע באמון הציבור בו.

4. למותר לציין כי זהותו של המועמד אינה ידועה לי וכי אין לי חלילה דבר וחצי דבר נגדו או נגד מינוי. כל שאני מבקש הוא כי מי שמבקש לשאת את דגל המנהל התקין והשקיפות בשלטון הציבורי יקשוט עצמו תחילה.

בכבוד רב,

ח"כ בצלאל סמוטריץ'