התרגיל של הח"כים מהאופוזיציה

חברי האופוזיציה שנכחו במליאה סירבו לתמוך בהצעת חוק שעלתה בהסכמה. "אנחנו לא הפועלים השחורים שלכם", אמרו לאנשי הקואליציה.

ערוץ 7 , ג' בכסלו תשע"ח

ההצעה נפלה. מליאת הכנסת
ההצעה נפלה. מליאת הכנסת
צילום: יונתן סינדל. פלאש 90

מליאת הכנסת הייתה אמורה לאשר הערב בקריאה ראשונה את הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017.

מדובר בהצעה ממשלתית של משרד התרבות והספורט שיש עליה הסכמה, אולם, לאחר שלא נכח במליאה אף נציג מהקואליציה, סירבו חברי האופוזיציה שנכחו במליאה לתמוך בהצעה. "אנחנו לא הפועלים השחורים שלכם" אמרו בספסלי האופוזיציה. בעקבות כך נדחתה ההצבעה על ההצעה למועד אחר.

יש לציין כי הצעה זו הופיעה כבר אתמול על סדר יומה של הכנסת, אולם בשל העובדה שהממשלה לא שלחה אף נציג מטעמה שיציג את ההצעה, החליט יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין להסירה מסדר היום של המליאה והיא נדחתה להיום.

לפני שבועיים הפילה האופוזיציה הצעת חוק ממשלתית שעסקה בבטיחות מעליות והייתה אף היא בהסכמה, מאותה סיבה בדיוק. "אם אתם רוצים שהחוקים שלכם יעברו, בואו להצביע. אנחנו לא עובדים אצלכם" אמרו אז באופוזיציה והצביעו נגד ההצעה.

יש לציין שגם בדיון הקודם שהתקיים היום במליאה לציון 40 שנה לביקור סאדאת בכנסת, נרשמה נוכחות דלה במיוחד ויו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין אמר: "בדקנו וישנם חברי כנסת שנמצאים בבניין, אבל מתחת לכבודם להיכנס לישיבה."

ההצעה שהייתה אמורה לעלות להצבעה מבקשת לעגן את הסדרי הוראת השעה שנקבעו בתיקון מספר 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט, ולהפכם להוראות קבע: תיקונים הנוגעים להעברת כספי תמיכת המועצה ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט ולא דרך ארגוני הספורט; נושאי משרה באגודות ובמועדונים יעברו הכשרה כתנאי לקבלת התמיכה; שר התרבות והספורט יקבע את סוגי הפעילות והשירותים שלגביהם ניתן לעשות שימוש בכספי התמיכה; תיקון לעניין תקצוב למניעת אלימות וגזענות בספורט; נוהלי חלוקת התמיכות יפורסמו גם באינטרנט לצורך הגברת השקיפות.

בדברי ההסבר נכתב: "מצב זה אף עלול לגרום לכך שמוסדות ציבור ישמשו מסווה או צינור לגופים ו/או לגורמים אשר כשלעצמם אינם זכאים לתמיכת המדינה, למשל, מחמת היותם פועלים באופן לא תקין, אינם עומדים בתנאי הסף או מכל סיבה אחרת. זאת ועוד, עמותות צינור עלולות לעשות שימוש בכספי הציבור כדי לצבור כוח על חשבון המוטבים או להעדיף ביניהם באופן בלתי שוויוני ומפלה, ללא פיקוח ובקרה נאותים של הגוף הציבורי שהקצה כספים אלו במקור".