קרע עם יהדות התפוצות? פייק ניוז

בעוד ה''קרע'' בין ישראל ליהדות ארה"ב הפך לשיחת היום, מתברר שהיהודים מחוץ לישראל רק מגבירים את מעורבותם בתחום ההשקעות.

ניצן קידר - ערוץ 7 , ה' בכסלו תשע"ח

קרע עם יהדות התפוצות? פייק ניוז-ערוץ 7
אילוסטרציה
iStock

מחקר שהוזמן על ידי משרד התפוצות בחן באחרונה את המשמעות הכלכלית לקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

מהנתונים עלה כי היקף ההכנסה השנתית של מדינת ישראל מיהדות התפוצות עומדת על 58 מיליארד שקלים שהם 6.35% מהתמ"ג.

במחקר נבדקו ענפים שמשפיעים על הכלכלה בישראל: השקעה בהייטק, נדל"ן, פילנתרופיה, תיירות וייצוא.

התברר כי 63% מסך כל ההשקעות מחו"ל בישראל מושקעים על ידי יהדות העולם, שהם סה"כ 4.59 מיליארד שקלים מדי שנה.

בתחום הנדל"ן, 90% מתושבי החוץ שרוכשים נדל"ן למגורים הם יהודים, שמהווים 6.28 מיליארד שקלים - 4% מכלל ההשקעות הישירות בנדל"ן בישראל.

בתחומי הייצוא, התבסס המחקר על ההנחה השמרנית ש-80% מהמשקאות והמזון המיוצאים לאירופה ולארה"ב מגיעים לקהילות יהודיות, על כן מדובר על סכום של כ-1.8 מיליארד שקלים.

התרומות והפילנתרופיה הנכנסים למדינת ישראל מוערכים מדי שנה בסכום של כ-8.04 מיליארד שקלים. 50% מכלל התרומות מגיעות לתחומי החינוך והמחקר, אחריהם ארגוני רווחה (13%), ארגונים התנדבותיים (11%) וארגוני בריאות (7%).

ומה קורה בתחום התיירות? התיירות היהודית הנכנסת מהווה כ 27% מהכנסות המדינה מתיירות נכנסת לישראל, שהם 4.62 מיליארד שקלים בשנה.

מהמחקר שפרסם משרד התפוצות עולה כי במידה שיפוסקו התרומות מצד יהדות התפוצות, כ-182 אלף מועסקים יאבדו את משרתם. עוד עולה כי כ-586 מיליון שקלים מיסים ישירים מנדל"ן עבור רכישת דירות יאבדו ללא יהדות התפוצות.