ניסן סלומינסקי
ניסן סלומינסקי צילום: חזקי עזרא

ההר הוליד עכבר: היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט היום (ראשון) לסגור את תיק החקירה נגד ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) שנחשד בביצוע הטרדה מינית ומעשה מגונה.

בהודעת משרד המשפטים נאמר כי ''לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בחן את מכלול הראיות ואת חוות הדעת שהונחו בפניו, אשר עלה מהן קושי ראייתי להוכחת האירועים הנטענים... הוא החליט, על דעת פרקליט המדינה, להורות על סגירת התיק בעילה של חוסר ראיות מספיקות''.

ח"כ סלומינסקי מסר בתגובה, "אני מברך על החלטת היועץ המשפטי ומכבד את תהליך הבדיקה שנעשה על ידי גורמי האכיפה".

כזכור, בסוף שנת 2016 הופצו ברשתות החברתיות ודווחו בכלי התקשורת פרסומים על עבירות מין כלפי נשים אשר יוחסו, לפי הנטען, לחבר הכנסת סלומינסקי.

היועץ המשפטי לממשלה הורה לבדוק את הטענות. ממצאי הבדיקה העלו בין היתר כי בחודש דצמבר 2016 נערכה פגישה של עיתונאית ופעילה ציבורית עם גורמים מהמגזר הדתי, במהלכה הוצגו מכלי שני, טענות של מספר נשים, שסירבו להיחשף, אודות עבירות מין שביצע לכאורה סלומינסקי.

בפגישות מאוחרות של אותם גורמים עם חבר הכנסת סלומינסקי, הוטחו בו הטענות שהועלו נגדו, והוא הכחישן.

המשטרה פעלה על מנת לאתר את הנשים שנפגעו על פי הטענות, ולברר את נכונותן למסור תלונה במשטרה. רק שתי נשים מתוך כלל הנשים שאותרו ושאליהן פנתה המשטרה הביעו נכונותן למסור עדות ונגבתה מהן תלונה נגד סלומינסקי. נשים אחרות שאותרו סירבו בתוקף למסור עדות.

בהתחשב בכך, התמקדה בדיקת המשטרה בגרסת אותן שתי הנשים. המתלוננות הראשונה שמסרה עדות במשטרה (להלן: "א.א"), תיארה אירועים שהתרחשו במהלך 2015 – 2016, על רקע פניות שלה בנושא ציבורי אותו ניסתה לקדם, אל חבר הכנסת סלומינסקי, ששימש באותה עת כיו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט.

לטענתה, סלומינסקי אמר לה במספר הזדמנויות כי אם ברצונה לקיים עמו דיונים בנושא, עליה להיפגש עמו ב"ארבע עיניים", מחוץ למשרדו. כן תיארה אירוע מסוים במסגרתו, בתום ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת סלומינסקי לחץ את ידה ממושכות ואמר לה שאם לא היו במקום מצלמות, הוא היה מנשק אותה.

המתלוננת השנייה שמסרה עדות במשטרה (להלן: "ב.ב") התייחסה בתלונתה לאירועים שהתרחשו במהלך שנת 2014 – 2015, בעת שעמדה בקשר מקצועי עם חבר הכנסת סלומינסקי, עת כיהן כיו"ר ועדת הכספים.

לטענתה, במספר הזדמנויות, פגש בה סלומינסקי במסדרונות או במעלית הכנסת, חיבק אותה חיבוק ארוך וצמוד, ניסה לנשקה ולבסוף נתן לה נשיקה על לחיה, רק משום שהיא הסיטה פניה לבל ינשקה בפיה, כפי שלתחושתה רצה לעשות.

בנוסף, תיארה ב.ב אירוע מסוים בלשכת חבר הכנסת סלומינסקי, במהלכו חיבק אותה, נשק על לחיה והחמיא לה על הופעתה הנאה.

נוכח ממצאי הבדיקה, המליץ פרקליט המדינה לפתוח בחקירה רק ביחס לטענות ב.ב. והיועץ המשפטי לממשלה הורה על פתיחה בחקירה.

במסגרת החקירה, לצורך בירור פרטי התלונה עד תום, נדרשו מספר השלמות עובדתיות מב.ב, ועל כן היא זומנה למסירת עדות נוספת במשטרה, אלא שהיא לא הגיעה.

בד בבד, נחקר חבר הכנסת סלומינסקי, כחשוד בעבירות של הטרדה מינית ומעשה מגונה. סלומינסקי הכחיש כל טענה למעשה שיש בו כוונה מינית, ובפרט הכחיש כי ניסה לנשק את המתלוננת בפיה והצמידה ממושכות אליו בחיבוק. הוא טען כי הוא ממעט לחבק נשים.

כמו כן, הסביר שחיבוקים ידידותיים הם בגדר הנהוג והמקובל בכנסת ושהוא עצמו אדם חם ולבבי, כך שככל שחיבק את אותן נשים, דובר היה בחיבוק תמים.

הצורך בגביית עדות נוספת מב.ב גבר לאור גרסת חבר הכנסת סלומינסקי. לפיכך, מאז מועד ההחלטה על הפתיחה בחקירה ועד לאחרונה, ביקשה משטרת ישראל לתאם עם המתלוננת ב.ב מועד לחקירה נוספת ולעימות, אלא שנסיונות משטרת ישראל העלו חרס. ב.ב לא התייצבה במשטרת ישראל במועדים שתואמו עמה מראש, ואף לעתים כלל לא ענתה לפניות החוקרים.

לאחרונה, משכשלו כל הנסיונות לגבות מב.ב את העדות הנוספת ולערוך עימות, הודיע ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה כי לטעמו, נוכח התנהלותה האמורה של המתלוננת, צפוי קושי בניהול הליך משפטי.

בהמשך לכך, פרקליטות המחוז ופרקליט המדינה המליצו לגנוז את תיק החקירה בהיעדר ראיות מספיקות. לאחר בחינת כלל נסיבות העניין החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ המלצה זו.