לראשונה
נרכשו סימולטורים לטייסי שמשון וקרנף

הסימולטורים יאפשרו לטייסי ה"שמשון" וטייסי ה"קרנף" של חיל האוויר לתרגל פעילות מבצעית בסימולטור המותאם לזירה המקומית.

ערוץ 7 , י"ח בכסלו תשע"ח

מטוס שמשון
מטוס שמשון
דובר צה"ל

במכרז שערך מנהל הרכש במשרד הביטחון נבחרה חברת 'אלביט מערכות' להקים את מרכז ההדרכה ולתפעל את מערך האימון הסימולטיבי המתקדם למטוסי ה"קרנף וה- "שמשון" בבסיס חיל האוויר בנבטים.

למרכז ניגשו שתי חברות שעברו את תנאי הסף ובסופו של תהליך נבחרה חברת 'אלביט מערכות'.

במשך שנים רבות יצאו טייסי התובלה לאימוני סימולטור בחו"ל, בארה"ב, בלגיה ואיטליה וכעת הוחלט במערכת הביטחון לרכוש את הסימולטורים ולהקים "מרכז אימון מתקדם" חדש בבסיס חיל האוויר בנבטים בסמוך למרכז האימון של מטוסי האדיר.

במסגרת העסקה תבנה החברה הזוכה מבנה אשר בו יותקנו שני מאמני טיסה התואמים באופן מלא לתצורה ישראלית, ובכלל זה מידול מלא של תא הטייס, כולל מידול המערכות האוויונית ומערכות השליטה והבקרה המותקנות במטוסים.

כמו כן תספק החברה הזוכה מאמן לצוותי הקרקע שיאפשר הכשרה ותרגול לכלל פעולות האחזקה המבוצעות על המטוס. המכרז הינו לתקופה של 13 שנה, כאשר השלב הראשון יהיה שלב ההקמה שיימשך כ- 3 שנים ולאחריו 10 שונות אימון ותפעול.

הסימולטור החדש יאפשר לצמצם את כמות הטיסות באוויר בכ-30 אחוז ויעבירן לטיסות באמצעות הסימולאטור. השימוש בסימולטורים כמדמה טיסה יחסוך בתקציבים ובזמן טיסה יקר, ויאפשר לטייסי התובלה אימון בתנאים אותם לא ניתן לדמות במתאר אווירי ובתוך כך לצבור שעות טיסה וירטואליות שתורמות רבות ליכולתם באוויר.

במאמנים תותקן מערכת תצוגה מתקדמת שתאפשר תמיכה בכלל מתארי האימון כולל זיהוי מטרות אויב, כוחות קרקעיים, ומכשולים בגובה נמוך. הסימולטורים יאפשרו למתאמנים חווית טיסה קרובה למציאות אשר תדמה תרחישי חירום ותרחישים משימתיים, זאת תוך שיתוף פעולה וקישוריות בין מספר טייסים כדי לדמות משימות משותפות במבנה.

חדר הבקרה שיוקם ישלוט על הסימולטורים ויהיה מסוגל לשנות את תנאי מזג האוויר בטיסה, וגם להפתיע את המתאמנים ע"י הכנסת מצבי חירום כגון: היתקלות באויב, הרצת ישויות מדומות, פגיעת ציפורים ועוד.