ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה צילום: עמית שבי. פלאש 90

בעוד אנחנו עסוקים בשאלת מעבר השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, תהיה או לא, מזכיר לנו עורך הדין מנחם מושקוביץ סגן יו"ר לשכת עורכי הדין ומומחה לדין המנהלי, כי משרדי הממשלה בישראל מתעלמים מהחוק שמחייב את העברת כל יחידות הממשלה הנמצאות מחוץ לבירה לירושלים.

"יש החלטת ממשלה שאומרת שצריך להעביר את משרדי הממשלה לעיר הבירה ירושלים, וההחלטה לא ממומשת. זה לשים לנו מראה מול הפנים שכאשר אנחנו מתרגשים מכך שארה"ב מכירה בירושלים כבירה, שזה דבר מובן לכל אזרח בישראל, הפועל היוצא הוא שהשגרירות צריכה לעבור לירושלים, ולכן השאלה הנשאלת היא היכן יישום החלטת הממשלה להעביר את משרדי הממשלה לירושלים".

מושקוביץ מוסיף ומציין כי בעקבות הדברים הללו הגישה עיריית ירושלים בג"ץ נגד שר האוצר ומדינת ישראל בדרישה ליישם את ההחלטה שנקבעה בחוק. ההתמקדות בשר האוצר נובעת מכך שהוא האחראי על מנהל הדיור הציבורי והוא הנושא באחריות לביצוע החלטת הממשלה.

"בדבריו מציין מושקוביץ כי מדבור גם ביישום החלטה שהתקבלה ונקבעה בחוק וגם במהלך שיחזק את ירושלים, נושא שרבות מדובר עליו כהכרחי ונדרש. מהלך שכזה יוסיף לא רק למעמדה של ירושלים כבירה בפועל אלא גם יוסיף מקומות עבודה ויחזק את כלכלתה של הבירה.

באשר לאפשרות שנוחות היא שעומדת מאחורי העיכוב ביישום ההחלטה, נוחות המבקשת לפזר את שירותי הממשלה בכל רחבי הארץ, אומר עו"ד מושקוביץ כי את הנוחות הזו ניתן להשיג בהקמת סניפים ומשרדים של משרדי הממשלה במקומות שונים, אך המשרד הראשי והמטה צריכים להיות בבירה.

מושקוביץ מחזק את החלטתה של עיריית ירושלים להגיש בג"ץ שבמענה לו יצטרכו האחראים לכך לתת מענה ולהסביר מדוע הם לא מקיימים את ההחלטה. להערכתו הגשת הבג"ץ מגיעה ברקע השיח הגובר סביב השגרירות האמריקאית והעתקתה לירושלים.