קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

אחת החוברות הראשונות בסדרת 'מקראי קודש' על הלכות המועדים של הרב הררי, שיצאה לאור לפני כשלושים שנה, הייתה החוברת על הלכות חנוכה.

הרב יואל קטן , י"ט בכסלו תשע"ח

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מקראי קודש.

קיצור הלכות חנוכה.

הרב משה הררי.

ירושלים, תשע"ח. 32 עמ'

(02-6511670)

בינתיים הסדרה גדלה, וגם כל ספר תפח מאוד, כאשר כל מהדורה חדשה של כל אחד מהספרים הללו מכילה בקרבה עוד מאות פסקי הלכה ובירורי דברים.

בספרים האחרונים של הסדרה, על הלכות סוכה וארבעה מינים, נוספו תרשימים צבעוניים מרשימים ביותר, שהבהירו כל פרט רלוונטי. לקראת סוכות האחרון יצאה לאור גם חוברת ובה קיצור הלכות ארבעת המינים עם תמונות ותרשימים רבים, שחולקה בחינם ברחבי הארץ, במקביל להפצת הכרכים הגדולים, שגם הם כידוע נמכרים במחיר סמלי.

השנה לקראת חנוכה חיבר הרב הררי חוברת נפלאה ובה קיצור הלכות חנוכה, כשלכל סעיף מצורפת הפניה לסעיף המתאים בכרך הגדול. הרב הררי הצליח לתמצת י"ג פרקים ב‑32 עמודים, מ"הלכות הדברים המותרים והאסורים בחנוכה" ועד "מדיני קריאת התורה בחנוכה", כשביניהם פרקים על דרך סידור הנרות, על מקום הנחתם, על זמן ההדלקה, על איסור השימוש בהם ופרטיו ועוד ועוד. גם חוברות אלו יחולקו בחינם ברחבי הארץ לתועלת הרבים.

***

סידור קורן לילדים.

סידור מאויר להתבוננות, חיבור ועיון בתפילה.

ירושלים, הוצאת קורן, תשע"ז. 119 עמ'

(www.korenpub.com)

רחש ליבם של אנשי הוצאת קורן דבר טוב, והוא להוציא לאור סדרת סידורים לילדים ולבני נוער, כל אחד בהתאמה לרמה שלו. סידור זה הוא השני בסידרה (אחרי סידור 'בראשית' לגיל הגן). לא נכתב לאיזה גיל בדיוק הוא מיועד, ואולי בדווקא – רמת הידע בדרכי התפילה והצורך בסידור מאויר ומקוצר יתכן שאינה עניין של גיל כרונולוגי, וכל הורה וכל מורה צריך להתאים את הסידור המתאים לילד המתאים. נוסף לאותיות הגדולות ולאיורים הנאים והרבים, נמצאים בו חלקים מהתפילה – רוב ברכות השחר, חלק קטן מפסוקי דזימרא ומברכות קריאת שמע, שש ברכות מתוך י"ט שבתפילת העמידה, וכמה פיסות מתפילות המועדים. בסוף הסידור נמצאים הסברים קצרים על תוכן התפילות והברכות, שעשויים להועיל מאוד להורה ולמורה. הברכה של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ בתחילת הסידור מרמזת שהפרויקט הזה מתואם עם מינהל החמ"ד, אבל חסרה הבהרה והנחיה לצוות החינוכי וגם להורים איך ומתי לעשות שימוש בכלי המפואר הזה ולמי הוא מיועד.

***

חמישה חומשי תורה עם פירוש רש"י ועם ביאור רבינו לוי בן גרשום (רלב"ג).

ספר דברים.

מהדורה מדויקת על פי כתבי יד עם שינויי נוסחאות ציוני מקורות וביאורים.

בעריכת ברוך ברנר וכרמיאל כהן.

מעלה אדומים, הוצאת מעליות, תשע"ז. ו+621 עמ'

(02-5353655)

לאחר מאמץ רב, שילוב של חוכמה ומלאכה במשך כ"ה שנים, זכו הרבנים ברנר וכהן לראות את הכרך השביעי והאחרון של פירוש הרלב"ג לתורה יוצא לאור כלול בהדרו (הספרים שמות וויקרא מפרנסים שני כרכים כל אחד). על הר גבוה הם טיפסו, ויכלו לו. כי אין דין ההדרת פירוש הרלב"ג כדין ההדרות אחרות, מפני שגם נוסחו וגם סגנונו הגבוה והפילוסופי, וגם תכניו העמוקים והמסובכים בענייני הגות ופרשנות ובענייני הלכה ובירורי סוגיות, מקשים מאוד להגיע לנוסח מהימן ולפיסוק וקיטוע מדויקים - והם יכלו לכל זה. גם הוסיפו הסברים קצרים וממצים והפניות מרחיבות למקורות קודש וגם חול תוך שמירה על צמצום מקסימלי, עם השלמות ונספחים. מלאכה לדורות.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com