השכר הממוצע בספטמבר: 10,148 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים יולי-ספטמבר 2017 ב-1.8% בחישוב שנתי. מספר המשרות במשק ממשיך גם הוא לעלות.

תגיות: למ"ס שכר
שלמה פיוטרקובסקי , י"ט בכסלו תשע"ח

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

השכר הממוצע הנומינלי עמד בחודש ספטמבר 2017 על 10,148 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מספר משרות השכיר עמד על 3.515 מיליון.

בחודש ספטמבר 2017 מכלל משרות השכיר במשק, 34.4% (1.210 מיליון) נמצאות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק, ו-65.6% (2.305 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע.

בחודשים יולי-ספטמבר 2017 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.3% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1.5% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017.

השכר הממוצע הנומינלי על בחודשים יולי-ספטמבר 2017 ב-1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים יולי-ספטמבר 2017 ב-1.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.7% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017.

בענף החינוך עלה מספר משרות השכיר ב-4.6% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2017 בהמשך לעלייה של 6.0% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017.

בענף פעילויות בנדל"ן ירד מספר משרות השכיר ב-4.3% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2017 בהמשך לירידה של 3.2% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני.