ועדת השרים אישרה את ביטול מל"ג יו"ש

על פי ההצעה יוכפפו המוסדות להשכלה גבוהה ביו"ש למועצה להשכלה גבוהה והיא זו שתנהל אותם, תפקח עליהם ותתקצב אותם ישירות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב בכסלו תשע"ח

ועדת השרים אישרה את ביטול מל"ג יו"ש-ערוץ 7
היוזמת. מועלם רפאלי
צילום: דוברות הכנסת

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק המבטלת את המועצה להשכלה גבוהה ביו"ש ומכפיפה את המוסדות האקדמיים ביהודה ושומרון לאחריותה המלאה של המועצה להשכלה גבוהה.

על פי ההצעה, אותה יזמו יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי ויו"ר ועדת החינוך של הכנסת ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), כל מוסדות ההשכלה הגבוהה ביו"ש שהוכרו על ידי מל"ג יו"ש יחשבו כמוסדות שהוכרו על ידי המל"ג.

בעקבות האישור מסרה מועלם-רפאלי, "פיקוח המל"ג על המוסדות האקדמים ביהודה ושומרון נכון מבחינה מנהלתית וישפר את הרמה האקדמית בהן. אני מברכת על החלטת וועדת שרים וקוראת לחברי הכנסת שתומכים בחיזוק איכות האקדמיה בישראל לתמוך בהצעה".

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי הכפילות הנובעת מקיומן של שתי המועצות להשכלה גבוהה, שכל אחת מהן פועלת במרחב נורמטיבי ובגזרה גאוגרפית משלה, יוצרת קשיים לא מבוטלים הפוגמים ביעילות אסדרת תחום ההשכלה הגבוהה של אזרחי המדינה והשוללים יכולת להסדיר את התחום באמצעות הוראות הנסמכות על מדיניות אחידה וראייה משותפת.

"מטרת התיקון המוצע היא להרחיב את תחום תחולתו של חוק המל"ג על האזור וכך לאפשר לרשויות המדינה המוסמכות, להסדיר את תחום ההשכלה הגבוהה בכללותו", נאמר בדברי ההסבר.

בדברי ההסבר נאמרה עוד כי ההצעה תרחיב את תחום פריסתן הטריטוריאלית של הסמכויות לפי חוק המל"ג באופן המעניק סמכויות לגורמים שהוסמכו לפי חוק המל"ג גם באזור יהודה ושומרון. "כמו כן, לשם שלמות ההסדר האמור, מוצע להחיל באזור גם את ההסדרים המעניקים זכויות וחסינויות והמטילים חובות לפי חוק המל"ג (קרי, בחוק המל"ג עצמו או לפי חקיקת משנה מכוחו)".