הרבצ"ר הרב קרים והרמטכ''ל איזנקוט
הרבצ"ר הרב קרים והרמטכ''ל איזנקוט Photo by Marc Israel Sellem/POOL

הרמטכ''ל רא"ל גדי איזנקוט החליט לבצע שינויים בפקודת השירות המשותף לאור הביקורת הקשה שנמתחה עליה מצד רבני הציונות הדתית.

בפקודה המעודכנת נקבע כי קצין או נגד דתיים ששובצו ביחידה לוחמת מעורבת ומבקשים לשקול בשנית את שיבוצם, "יובא הדבר טרם הצבתו ביחידה להחלטת ראש אגף כוח האדם, בהתבסס על עמדת הרבצ"ר וזאת מתוך התחשבות באמונתו של הקצין או הנגד''.

בנוסח הקודם של הפקודה, הרב הראשי לצה''ל היה יכול לתת המלצה בלבד ולא להביע עמדה מפורשת.

לפקודת השירות המשותף המלאה

כמו כן, בנוסח הקודם של הפקודה נאמר כי מדיניות השירות המשותף לא תיושם באמצעות הפרדה בין חיילות לחיילות, ועל פי הנוסח המעודכן המפקדים יישמו את הפקודה "תוך שמירה על כבודם ואמונתם של כלל החיילים, והכל במטרה לממש את ייעוד צה''ל".

בפקודה המעודכנת נקבע כי "יש להקפיד על יישום הפקודה כלשונה, ללא החמרות או הקלות. מקום בו מתעוררות שאלה לגבי יישום הפקודה, יש להפנותה לוועדת השירות המשותף''.

חברי ועדת השירות המשותף הם יועצת הרמטכ''ל לענייני מגדר, הרב הראשי לצה''ל, קצין חינוך ראשי, ראש מנהל האוכלוסיות, קצין שלישות ראשי, ראש מחלקת מדעי ההתנהגות, קצין בדרגת אל''מ מהמערך הלוחם, רע''ן המשטר והמשמעת וקצין פניות הציבור.

באשר לשימוש משותף במקלחות או בשירותים, הוחלט להעלות את הדרג המאשר, כך שמכניסת הפקודה לתוקף יידרש אישור חריג של רמ"ט אכ"א לבקשה.

דובר צה"ל תא"ל רונן מנליס אמר בעקבות השינויים שהוכנסו בפקודה, "צה"ל הוא צבא העם. מאז 2008 צה"ל פעל בלי פקודה למעשה ומאז ועד לשנת 2016 כל מפקד עושה ככל העולה על דעתו.

''עם כניסתו של הרמטכ''ל לתפקיד נכתבה הפקודה המפורשת והיא קובעת הלכות 'עשה ואל תעשה', כמו למשל מגורים נפרדים כאשר מעוד מספר ימים לא יהיו שירותים משותפים באף מקום בצבא. כמו כן הוסדר עניין הזהות היהודית. המטרה היא לאפשר שירות משותף''.

"במקביל", אומר דובר צה"ל, "היו גופים חיצוניים שניסו להשפיע על התהליך, עם אלו נמנו רבנים, חברי כנסת, אישי ציבור ועוד. אחרי שורה של התייעצויות החליט הרמטכ"ל לבצע התאמות בפקודה הנובעות מצורך.

"בסופו של יום", מבהיר הרמטכ"ל, רב-אלוף איזנקוט, "תפקיד הפקודה הוא לקבוע כללים שיאפשרו לכולם לשרת בצה"ל שירות ערכי ולממש את ייעודו".